แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ใคร่ขอความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษา ในการตอบแบบสอบถามในโครงการวิจัยร่วมระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา (Student’s Learning Satisfaction)” ซึ่ง สมศ. ประเทศไทยได้จัดทำร่วมกับหน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation (TWAEA) เขตเศรษฐกิจไต้หวัน และหน่วยงาน Japan University Accreditation Association (JUAA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลจากการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้จะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

การตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะถือเป็นความลับ โดยผลที่จะได้จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น และผลการวิเคราะห์จะแสดงในภาพรวมเท่านั้น

แบบสอบถามใช้เวลาในการตอบประมาณ 5-10 นาที โปรดตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นจริง

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms