แบบประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน
คำชี้แจง :
แบบประเมินอภิมาน เป็นแบบการประเมินความคิดเห็นของผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ มีพิชญพิจารณ์ สามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาได้อย่างมีประโยชน์ แบบประเมินประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2) ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3) ประเมินอภิมานคณะกรรมการฯ
4) สรุปผลการประเมินคุณภาพสถาบัน และข้อเสนอแนะ

** โปรดประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่สะท้อนคุณภาพของผู้ประเมินฯ ต่อการประเมินหน่วยงานของท่าน เพื่อนำผลการประเมินนี้ไปพัฒนาระบบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse