100 giờ tư vấn miễn phí – Đo lường sự tự tin của trẻ

Quà tặng mùa hè đặc biệt dành cho Teen & Kids!
----------------

Bạn đã biết “Self – Esteem” có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển tương lại của trẻ chưa?

Self – Esteem: là sự nhận biết về bản thân, giá trị cá nhân.

- Đối với những trẻ có thể nhận diện đúng về giá trị của bản thân sẽ là nền tảng vững chắc cho trẻ học tập và phát triển bền vững. Trẻ tự tin học hỏi điều mới, đương đầu tốt với những rủi ro và khó khăn.

- Ngược lại, đối với trẻ không có sự nhận diện bản thân lành mạnh sẽ dễ dẫn đến một số ảnh hưởng và nguy cơ rối loạn về mặc tâm thần. Trẻ cảm nhận tự ti về bản thân như một khiếm khuyết, không có giá trị hoặc không có khả năng thực hiện các mục tiêu lý tưởng. Trẻ dễ có cảm xúc buồn rầu, thất vọng, mặc cảm về tương lai mờ mịt… Hoặc biểu hiện dưới dấu hiệu tự cao, cho rằng trẻ “tốt hết mọi thứ”, những trẻ này thường không thực tế, không an toàn, và dễ bị suy sụp.

Bằng những công cụ đo lường có giá trị khoa học bao gồm: Bộ Test về Self – Esteem cá nhân cho trẻ + Workshop nhận diện Self – Esteem qua tương tác nhóm và trò chơi, trẻ sẽ được nhận diện và đánh giá về Self – Esteem theo các tiêu chuẩn phát triển lành mạnh.

Nội dung chương trình tư vấn:

• Đối tượng:
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 17 tuổi
- Phụ huynh và người chăm sóc chính của trẻ

• Mục tiêu chương trình:
- Nhận diện và đo lường mức độ thể hiện lòng tự trọng của trẻ
- Dự báo và định hướng tương lai phát triển nhân cách của trẻ
- Tư vấn giải pháp cho phụ huynh can thiệp và hỗ trợ nhằm xây dựng Self – Esteem lành mạnh cho trẻ

• Giới hạn:
- Chỉ nhận 50 trẻ đăng kí đầu tiên
- Trẻ từ 6-11 tuổi (30 trẻ) và 12-18 tuổi (20 trẻ)
- Thời lượng: 100 giờ tư vấn miễn phí

• Thời gian:
Từ ngày 01/07/2015 – 31/07/2015

• Địa điểm:
Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt – Lầu 2, số 47 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

• Hoạt động:
* Buổi 1/ Thực hiện bài Test về Self Esteem cá nhân dành cho trẻ
* Buổi 2/ Workshop nhận diện Self Esteem qua tương tác nhóm và trò chơi (quan sát và ghi nhận)
* Buổi 3/ Trả kết quả cho Phụ huynh:
+ Bộ hồ sơ (Test, Workshop, Chuyên gia - dự báo: Mức độ thể hiện Self Esteem của trẻ và dự báo trong tương lai)
+ Gợi ý cho phụ huynh về giải pháp định hình Self Esteem đúng thực tế

Cố vấn khoa học cho chương trình:
Tiến sĩ Tâm lý Hoàng Minh Tố Nga – Chuyên ngành tâm lý trị liệu hệ thống gia đình – Đại học Minnesota (Mỹ)

Xem chi tiết chương trình tại link: http://honviet.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-moi/225-100-gio-tu-van-mien-phi-do-su-tu-tin-cua-tre.html

Mọi chi tiết về chương trình xin liên hệ
www.honviet.com.vn | daotao@honviet.com.vn
Holine: 0913 815 835 – 090 66 11 055

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Thứ 4 (hàng tuần)
  Thứ 5 (hàng tuần)
  Thứ 6 (hàng tuần)
  Please enter one response per row