ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA MEDZINÁRODNÚ GEOGRAFICKÚ KONFERENCIU - Nitra, 10.-11. október 2012

Milé kolegyne, kolegovia,
v prípade záujmu prosím vyplňte túto záväznú prihlášku a zašlite ju prostredníctvom tlačidla "SUBMIT" umiestneného na jej konci najneskôr do 18. 7. 2012.

Ďakujeme.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Obed 10.10. v školskej jedálni
  Spoločenské posedenie 10.10
  Please enter one response per row