สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ (ระบบ DMC /B-OBEC / EMIS)
โรงเรียน *
1.ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบหลัก งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
2. ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบหลัก งานจัดเก็บข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ฺฺB-OBEC) *
(หากเป็นคนเดียวกับข้อ 1 ให้ระบุ "คนเดียวกับข้อ 1" )
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
3.ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบหลัก ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) *
(ระบบดังกล่าว สพฐ. เน้นข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / หากเป็นคนเดียวกับข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ให้ระบุ "คนเดียวกับข้อ 1" หรือ "คนเดียวกับข้อ 2")
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
ต้องการให้ สพม.12 จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 หรือไม่ *
(ข้อจำกัด สพม.12 สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้ไม่เกิน ร.ร.ละ 1 คน / โรงเรียนจะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะสามารถไปแนะนำหรือขยายผลให้แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานได้ / กำหนดจัดประมาณช่วงวันที่ 18 พ.ค.2561)
หัวข้อ/งานที่ต้องการจะเข้ารับความรู้เพิ่มเติม
(กรุณาเลือกหัวข้อ/งานที่ต้องการเข้ารับความรู้เพิ่มเติม สามารถเลือกได้มากกว่า 1 งาน)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ท่านอยากแนะนำ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse - Terms of Service