Elemente specifice predării-învăţării limbii franceze în învăţământul preşcolar şi primar

Program de formare acreditat prin OMECS Nr. 4623/27.07.2015, 50 ore, 12 CPT
Public-tinta: Cadrele didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză din învăţământul preuniversitar (profesori, metodişti ai ISJ, profesori metodişti din CCD, inspectori de specialitate), profesori pentru învăţământul preşcolar şi profesori pentru învăţământul primar, institutori, învăţători şi educatori care au un nivel de competenţă lingvistică în limba franceză de minimum B1.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question