DOTAZNÍK komunitného plánu obce Rabča na roky 2019 – 2024
Vážení občania,
prosíme Vás o spoluprácu a vyjadrenie Vašich postojov a návrhov vyplnením priloženého dotazníka, ktorý je súčasťou pripravovaného návrhu Komunitného plánu obce Rabča na roky 2019 – 2024. Vašimi návrhmi nám pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti sociálneho plánovania a rozvoja komunity v našej obci. Cieľom komunitného plánovania je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a jeho ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.
Váš názor je dôležitý. Dotazník je anonymný.
Ďakujeme za Váš čas a názor!
1. Pohlavie: *
2. Vek *
3. Ste obyvateľ Rabče? *
4. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *
5. Aké je Vaše sociálne postavenie? *
6. Aké je zloženie Vašej domácnosti? *
7. Ako by ste ohodnotili úroveň Vašej domácnosti? *
8. Ako sa Vám žije v našej obci?
9. Aké sú podľa Vás v súčasnosti tri najväčšie problémy v obci Rabča? (vyberte maximálne 3 odpovede) *
Required
10. Na koho by ste sa obrátili, ak by ste potrebovali získať informácie o sociálnych službách v našej obci? (môžete vybrať viac možností): *
Required
11. Označte sociálne služby, ktoré Vy osobne alebo Vaša rodina prípadne príbuzní využívajú? (môžete vybrať viac možností): *
Required
12. Kto využíva danú službu? *
Required
13. Aké sociálne služby alebo zariadenia Vám, Vašej rodine a príbuzným alebo priateľom chýbajú? (môžete vybrať viac možností): *
Required
14. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili? (môžete vybrať viac možností): *
Required
15. Akej skupine obyvateľov našej obce sociálne služby chýbajú najviac? (môžete vybrať viac možností): *
Required
16. Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia (dlhotrvajúcej choroby, staroby so stratou sebestačnosti a pod.) člena vašej rodiny? *
17. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. aktivity Vám v našej obci chýbajú? (môžete vybrať viac možností): *
Required
18. Tu nám môžete napísať návrhy a podnety k plánu sociálnych služieb:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service