Přihláška pro prodejce: Adventní trhy 2021
ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJCE:

Adventní trh s rozsvícením vánočního stromu dne 28. 11. 2021 pořádá Městské kulturní středisko, příspěvková organizace města Kyjova, Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov.
Požadovaný sortiment vánoční zboží především řemeslné výrobky, dárkové zboží, občerstvení, nápoje. MKS Kyjov, p. o. je oprávněno na základě vlastního uvážení pozvat okruh prodejců s vhodným sortimentem a v případě velkého počtu přihlášených účastníků provést jejich výběr. Přednostně budou přijímáni řemeslníci, farmáři a drobní výrobci.

I. REGISTRACE
1. Přihlášku je možné registrovat přes tento formulář nebo doručit na email: pokladna@mkskyjov.cz, případně osobně, možno i poštou na adresu MKS Kyjov, Masarykovo nám. 34, 697 01 Kyjov, nejpozději do 9. 11. 2021, kdy bude registrace uzavřena. MKS má právo uzavřít registraci dříve, a to v případě, že kapacita se naplní před stanoveným termínem. Jako pořadatel si vyhrazujeme právo zamítnout přihlášku bez udání důvodu.
2. V případě, že bude přihláška schválena, je prodejce povinen uhradit poplatek za prodejní místo nejpozději do 14 dnů od obdržení e-mailu o schválení přihlášení, a to bezhotovostním převodem na účet 14418933339/0800, pod variabilním symbolem, který prodejce obdrží při schválení přihlášky.
Účast na akci je podmíněna úhradou výše uvedeného poplatku! V případě, že poplatek nebude ve stanoveném termínu uhrazen, bude účast prodejce na akci zrušena!
3. Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni dodržovat následující podmínky:
- do přihlášky uvést všechny používané spotřebiče vč. osvětlení a jejich příkonu, který najdete na kovovém štítku spotřebiče
- technikovi na místě doložit platnou revizní zprávu od veškerých spotřebičů a prodlužovacích kabelů
Revize elektrických zařízení ČSN 33 1500 (Z3/2004 a Z4/2007)
El. instalace nízkého napětí část 6 revize ČSN 33 2000-6 (9/2007)

Pokud nemáte k dispozici tuto revizní zprávu, podepíšete technikovi prohlášení, že odpovídáte za škody způsobené elektrickými spotřebiči, které na stánku používáte.
- prodejce, který požaduje přípojku el. energie, musí disponovat vlastním kabelem o minimální délce 25 m
4. Nabízený sortiment
Prodejce je povinen prodávat pouze takový sortiment, který je uveden na přihlášce, a který schválí pořadatel s ohledem na typ akce. V případě nedodržení podmínek budete vyloučeni z účasti na trzích.
5. MKS je oprávněno nepovolit přítomnost na jarmarku prodejcům, kteří se nepřihlásili k účasti včas a ve stanoveném termínu neuhradili poplatek za prodejní místo.

II. CENÍK ZA PRONÁJEM PRODEJNÍHO MÍSTA
Ceník venkovní prostory
A) Prodej řemeslných výrobků, vlastních výpěstků
Cena za vlastní stánek 250 Kč/m (běžný) včetně DPH 21 %
B) Prodej občerstvení
Cena za vlastní stánek 500 Kč/m (běžný) včetně DPH 21 %
Cena za dřevěný stánek 1200 Kč/den včetně DPH 21 %
C) Prodej dárkového zboží
Cena za vlastní stánek 400 Kč/m (běžný) včetně DPH 21 %
D) Poplatek za odběr energie - poplatek za 1 den:
do 500W zásuvka 230V/16A 50,-Kč
500W až 1000W zásuvka 230V/16A 100,-Kč
1000W až 2000W zásuvka 230V/16A 200,-Kč
2000W až 2500W zásuvka 230V/16A 300,-Kč
2500W až 4000W zásuvka 230V/16A 750,-Kč
2500W až 4000W zásuvka 400V/25A 750,-Kč
4000W až 8000W zásuvka 400V/25A 1050,-Kč
8000W až 12000W zásuvka 400V/25A 1250,-Kč

Ceník budova
A) Prodej řemeslných výrobků, vlastních výpěstků
cena 350 Kč/m (běžný) včetně DPH 21 %
B) Prodej dárkového zboží
cena 400 Kč/m (běžný) včetně DPH 21 %
C) Poplatek za odběr energie - poplatek za 1 den - stejné jako u venkovních prostor

V případě storna účasti je poplatek nevratný!

III) DOBA PRODEJE A NAVÁŽENÍ ZBOŽÍ
Doba prodeje neděle od 10:00 do 18:00.
Prodejce je povinen zůstat na akci až do jejího ukončení do 18:00 hodin.

Navážení zboží do budovy domu kultury (ti co jsou umístěni v budově):
Zboží do budovy si můžete navážet již v sobotu 27. 11. 2021 od 16:00 do 20:00 hodin, potom bude budova uzamčena a Vámi navezené zboží bude po celou noc do 06:00 hodin hlídáno.
Po tomto čase v neděli (od 06:00 hodin) již hlídání vašeho zboží nezajišťujeme!
Pokud nenavezete do budovy zboží v sobotu večer, můžete navážet v neděli od 06:00 hodin.
Navážení zboží – venkovní prostory
v neděli 28. 11. 2021 od 6:00 hodin
Při příjezdu do Kyjova na náměstí vyhledejte pořadatele (žlutá rozlišovací vesta) a ten vám ukáže vaše místo pro stánek. Prosíme o vaši dochvilnost, na své místo si prodejce musí převzít nejpozději do 7:30 hodin a připravit se k prodeji do 9:00. Žádáme Vás, abyste při najíždění na svá místa respektovali pokyny pořadatelů a brali ohledy jeden na druhého!!!

IV. PODMÍNKY PRODEJE
a) Stánky musí splňovat kritéria jejich bezpečnostního provozu a zároveň kritéria estetického vzhledu, dřevěné nebo kovové konstrukce, plášť či střechu stánku musí tvořit stanovina v neutrální barevnosti. Zakázány jsou neonové a agresivní odstíny, reklamní nápisy, igelity. Posouzení komplexní vhodnosti stánku je vyhrazeno MKS.
b) Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě.
c) Všichni prodejci jsou povinni na své náklady zajistit likvidaci odpadu jimi vyprodukovaného při prodeji či výrobě. Za budovou DK bude připraven kontejner. Likvidaci odpadu vzniklého po konzumaci (kelímky, tácky, apod.) zajišťuje MKS.
d) Platí přísný zákaz vylévání olejů na prostranství a do kanálů, jako odpadního produktu výrobců občerstvení. Rovněž je zakázáno na náměstí vylévat jakoukoliv odpadní vodu.
e) Všichni výrobci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni používat ve stánku podložky, které zamezí znečišťování místa.
f) Všichni prodejci a poskytovatelé občerstvení jsou povinni po skončení akce provést na vlastní náklady likvidaci a očistu prodejního místa.
g) Dále žádáme prodejce – kuřáky, aby nedopalky vhazovali na jedno místo do nehořlavého materiálu, nikoliv kolem stánků.

h) Vjezd automobilů do prostoru vymezeného pro jarmark je přísně zakázán v době konání trhu tj. od 10:00 do 18:00 hodin, a dále během programu probíhajícího na podiu.
ch) Během akce je přísně zakázáno parkovat na ploše náměstí. Je nutné parkovat na odstavném parkovišti u kina Panorama.
i) Prodejce odpovídá za škody způsobené na pronajatém místě, a je povinen na vlastní náklady odstranit škody, které na předmětu užívání v důsledku poškození vzniknou.
j) WC – můžete používat v budově MKS, je bez poplatku. K použití jsou také veřejné WC, které jsou umístěny u kostela na náměstí za poplatek.


V Kyjově dne 11. 10. 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy