ทดสอบความรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
ข้อใดมีคำกริยา *
ข้อใดไม่มีคำกริยา *
ประโยคในข้อใดมีคำกริยามากที่สุด *
“ พอมะปรางโปรยอาหารเม็ดสำเร็จรูปลงในสระ ฝูงปลาก็ผุดขึ้นมาแย่งกันฮุบกินอย่างชุดละมุน ” ข้อใดคือคำกริยา *
"...ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ" ข้อความนี้มีคำนามกี่คำ *
ข้อใดไม่มีคำนาม *
ประโยคใดมีคำนามวิสามัญ *
ข้อใดมีคำนามมากที่สุด *
" การรวมตัวเป็นประชาคมจะทำให้ประเทศสมาชิจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านต่างๆ " ข้อความนี้มีคำนามทั้งหมดกี่คำ *
ข้อใดมีคำสรรพนามมากที่สุด *
ข้อใดมีบุรุษสรรพนาม *
" มาลีรักพ่อแม่และพี่ชายมากที่สุด " ข้อใดใช้สรรพนามแทนคำนามข้างตันได้ถูกต้อง *
เมื่อกล่าวถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี จะใช้สรรพนามแทนผู้ที่กล่าวว่าอย่างไร *
ข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ทุกคำ *
ประโยคใดไม่มีคำวิเศษณ์ *
คำว่า "แก่" ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ *
คำว่า "ดี"ในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ *
การกล่าวต้อนรับแขกจากต่างโรงเรียนควรใช้ภาษาใด *
ข้อใดมีคำบุพบทบอกเวลา *
ข้อใดไม่มีคำบุพบท *
ข้อใดมีคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ *
ข้อใดมีคำเชื่อมสรรพนามกับสรรพนาม *
ข้อใดมีคำเชื่อมทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น *
ข้อใดใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง *
ข้อใดใช้คำอุทานไม่ถูกต้อง *
คำในข้อใดมาจากภาษาเขมร *
คำในข้อใดต่างจากพวก *
ข้อใดเขียนผิด *
“เตี่ยมีร้านขายติ่มซำ บะหมี่ และเฉก๊วยหลายร้าน” ข้อความนี้มีคำที่มาจากภาษาจีนกี่คำ *
คำใดต่อไปนี้หมายถึง "เสือ" *
"กรรมทั้งหมดที่เราทำไว้กับท่าน เราขอ.....................กรรมนั้นด้วย" ควรเติมคำใดในช่อง *
คำใดมาจากภาษาอังกฤษ *
บทร้อยกรองข้างต้นเป็นคำประพันธ์ประเภทใด *
Captionless Image
รีบทำงานให้เสร็จนะ มิฉะนั้นจะเป็นดินพอกหางหมู *
สุทัศน์เป็นเด็กเหลือขอที่พ่อแม่ไม่สนใจแล้ว *
ชายคนนั้นเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก *
ข้อใดคือข้อดีของการขยันอ่านหนังสือ *
Captionless Image
นักร้องคนนี้ท่าทางเปรี้ยวจัง *
ป้าชุลีชอบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ลงทุนไปที่ไรได้ไม่คุ้มเสียทุกที *
ข้อใดเป็นวิธีการเขียน วัน เดือน ปี แบบจดหมายราชการ *
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การเขียนจดหมายส่วนตัว *
การเขียนจดหมายธุรกิจไม่ต้องมีข้อความประเภทใด *
ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผนเรียกอีกอย่างว่าอะไร *
เรามักเจอคำสมัยนิยม (Slang) ในภาษาระดับใด *
ข้อใดเรียงลำดับคำถูกต้องตามพจนานุกรม *
อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรม ข้อใดผิด *
คำในข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมเป็นลำดับแรก *
คำในข้อใดเรียงลำดับตามพจนานุกรมเป็นลำดับสุดท้าย *
ความหมายของคำว่า “เหนื่อย” จะหาได้ที่หมวดอักษรใด *
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่น *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy