แบบฟอร์มสมัครกิจกรรมพัฒนา นักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561: อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อที่ 1 เรื่อง "ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเทคนิคการสำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ" รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 8 วันเสาร์ที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Sc1-306 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลงทะเบียนเวลา 12.30-13.00 น.) เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไป รับรุ่นละ 30 คน
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
1) คำนำหน้าชื่อ *
2) ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
3) เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
4) อายุ *
5) อาชีพ *
6) กรณีเป็นผู้เรียน/ผู้สอน/นักวิชาการ กรุณาระบุเพิ่มเติม สถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานของท่าน ได้แก่ ชื่อ โรงเรียน/ ชื่อมหาวิทยาลัย/ ชื่อที่ทำงาน ที่ท่านสังกัด
Your answer
7) กรณีเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี กรุณาระบุว่าใครเป็นผู้ควบคุมการเดินทางมาร่วมกิจกรรม เช่น ชื่อและเบอร์โทรของครูหรือผู้ปกครอง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service