PHIẾU THANH TOÁN

Anh (chị) học viên điền đầy đủ các thông tin sau đó mở email in phiếu đính kèm, xin xác nhận của các đơn vị như yêu cầu trong phiếu. Sau khi bảo vệ, học viên mang phiếu này, Giấy chứng nhận hoàn thành các thủ tục sau đại học và Giấy thu nhận đầu khóa đến Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại tầng 3 nhà T1 để hoàn tất thủ tục xin cấp bằng, công nhận học vị.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question