Анкета 
Уважаеми родители, Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.

Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използва само за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до повишаване на качеството на предлаганите от нас образователни дейности.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
В кой клас учи детето Ви: *
Училището осигурява ли достъп до училищната документация: Правилника за дейността на училището, бланки, процедури и/или други документи и наредби, свързани с организацията на учебния процес или реда в училище? *
Как си сътрудничите с ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски? *
Откъде получавате най-често информация за успеха, отсъствията и поведението на Вашето дете? (възможно е да се посочи повече от един отговор) *
Required
Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира Вашето дете да постига подобри резултати в учебната дейност и в извънкласните занимания?  
*
Считате ли, че организацията на учебния процес (методи на преподаване, начини на изпитване, задаване на домашни работи) удовлетворява потребностите на Вашето дете?
*
Колко време ежедневно отделя детето Ви за самоподготовка (вкл. домашни работи)?  
*
Колко често помагате на детето си, ако среща затруднения, свързани с учебния процес?  
*
Ходи ли детето Ви на допълнителни уроци?   
*
Ако ходи на допълнителни уроци, по кои предмети и каква е причината?
*
Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с класния ръководител на Вашето дете?
*
Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с учителите на Вашето дете във връзка с работата му по отделни предмети?
*
В колко родителски срещи взехте участие през миналата учебна година?
*
Знаете ли към кого можете да се обърнете, ако решите, че детето Ви има проблеми в училище?
*
Бихте ли искали да получавате повече информация за работата и постиженията на детето си в училище?
*
Поощрявате ли детето си да участва в часове за консултации?
*
Считате ли, че училището осигурява подходяща среда за учебния процес (учебни помещения, оборудване, спортни площадки, помагала)?
*
Считате ли, че качеството на административното обслужване в училището е добро?
*
Получава ли детето Ви необходимата подкрепа от класен ръководител, психолог, пед. съветник или учител при възникване на конфликтни ситуации?
*
Споделян ли е с Вас проблем, свързан с упражняване на тормоз спрямо Вашето дете?
*
Кое от дейността на училището/ учител Ви харесва?
*
Какви препоръки имате за подобряване дейността на училището?
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ОУ "Христо Ботев" - град Раковски. Report Abuse