ส่งงานวิจัยเผยแพร่บนเว็บเขต2
*** ต้องเข้าระบบ E-Mail ควรเป็น GMail
ชื่อ - ชื่อสกุล *
*** ชื่อ - ชื่อสกุล เจ้าของงานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่บนเว็บเขต 2
สังกัดโรงเรียน *
โทรศัพท์มือถือ *
*** โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก
อีเมลล์ *
*** อีเมลล์ของผู้ส่งงานวิจัยนำเสนอบนเว็บ
งานวิจัยที่ต้องการนำเผยแพร่บนเว็บเขต2 *
*** เลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดงานวิจัย อนุญาตให้อัพโหลดเพียง 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 5 MB.
Required
เกี่ยวกับงานวิจัยที่นำเสนอสั้นๆ (Brief) *
*** เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับงานวิจัย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service