EDUG-2013: Påmeldingsskjema til konferanse

Dato: 11. april 2013
Tid: 09.30-16.15
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo

Beskrivelse:
Presentasjoner om utviklingen av Deweys desimalklassifikasjon fra de siste 10 årene.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question