Ankieta Sportowa - Klauzula informacyjna RODO dla studentów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Klauzula informacyjna RODO dla studentów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, bądź przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, bądź przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu poznania Pani/Pana zainteresowań i oceny predyspozycji do reprezentowania uczelni w dyscyplinach sportowych na Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski, a co za tym idzie uczestnictwa w treningach sekcji Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego;
2) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu kształcenia. Natomiast w sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody będziemy je przechowywać do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie, chyba, że przepis prawa pozwala na ich dalsze przetwarzanie.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
Sign in to Google to save your progress. Learn more
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy