Бенефициенти, 2020
Настоящата анкета се използва за оценка на проведено събитие, финансирано от фонд „Култура“ на Община Варна. Анкетите няма да бъдат публично представяни и информацията в тях ще се използва единствено за целите на Комисия по мониторин към фонд "Култура". Молим Ви да отговорите на всеки от въпросите и да попълните полетата за коментари. В случай, че събитието, което сте организирали, не отговаря на някой от зададените критерии, моля отбележете „Не се отнася“. Благодарим Ви!
Наименование на огранизацията *
Наименование на проекта *
Дата на провеждане на събитието *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на провеждане *
Проектът продължение ли е на предишни инициативи на организацията? Ако да, коя е инициативата и кое издание е събитието през 2020г? *
Вид на достъп до събитието *
Към каква публика е насочен проектът? *
Ангажирали ли сте доброволци и стажанти с подготовката и реализрането на проекта? Ако да, колко на брой са те? *
Беше ли пропускането на входа организирано ефективно? *
Посочете колко време отне пропускането на всички посетители, имаше ли струпване на хора на входа и други впечатления.
Имаше ли поставени указателни знаци на всички ключови места? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Беше ли пространството на събитието предварително организирано за различните активности и отговаряше ли на посещаемостта? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Събитието започна ли навреме? *
Беше ли програмата спазена с точност? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Подтемите на събитието отговаряха ли на общата тема и надслов? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Каква беше посещаемостта на събитието? *
(ориентировъчен брой посетители при масови събития; % запълване на залата или точен брой при малки събития)
Регистрира ли се ръст в посещаемостта спрямо предходни издания на събитието? *
Отрази ли се COVID-19 на посещаемостта на Вашите събития? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Беше ли осигурена безопасността на посетителите, свързана с COVID-19? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Беше ли организационният екип на разположение за въпроси и оплаквания от посетителите? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Успя ли организационният екип да реагира адекватно на възникнали проблеми и въпроси от страна на посетителите? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Беше ли осигурена охрана на събитието? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Как оценявате общата реакция на публиката (интерес, внимание)? *
(0=крайно негативна реакция; 3=безразличие; 5=изключително позитивна реакция)
крайно негативна реакция
изключително позитивна реакция
Посетителите останаха ли до края на събитието? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Използван ли беше метод за обратна връзка с публиката и какъв? *
(Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other")
Какви средства използвахте за популяризиране на събитието? *
Представители на кои медии присъстваха на събитието? *
Моля, избройте партьорите, участвали в проекта (в т.ч. международни). *
Фонд "Култура" бяха ли споменати като спонсор на събитието? *
Ако имате коментар, напишете го в полето "Друго/Other"
Моля, споделете общото си мнение и препоръки за съвместната работа с Фонд „Култура“ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy