ขอรับ Code โปรแกรมเกียรติบัตรออนไลน์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน *
จังหวัด *
จำนวนนักเรียน *
ชื่อผู้ติดต่อ *
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน *
Website โรงเรียนที่ต้องการนำไปติดตั้ง *
ตัวอย่าง http://www.cert.in.th
ข้อตกลงการใช้งาน
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความยินดีมอบ Code โปรแกรมระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ สามารถใช้งานฟรีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยท่านต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่าน และนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานโปรแกรมระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ (ในที่นี้เรียกว่า "ข้อตกลง") นี้จนจบ ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านและ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมื่อคุณแสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เลือกที่จะกดยอมรับ) คุณได้ให้ความยินยอมตามเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว ถ้าคุณไม่ยินยอมตามข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

ก. ข้อตกลงทั่วไป
1. ข้อตกลง
ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการ โปรแกรมระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับคุณโดยรวมถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้อ้างอิงถึง:

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการซึ่งปรากฎในเวปไซท์หรือช่องทางต่างๆ
เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจกำหนดโดยบุคคลที่สาม
เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ที่กำหนดสำหรับบริการของคุณเป็นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. สิทธิในการใช้บริการของคุณ

2.1 บริการนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณมีสิทธิใช้บริการเท่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิของบริการทั้งหมด เว้นแต่ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกหรือตราบเท่าที่คุณปฎิบัติตามข้อตกลงนี้ เราอนุญาตให้สิทธิคุณในการใช้บริการอย่างจำกัดและไม่เป็นเอกสิทธิ์และคุณไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

2.2 คุณตกลงจะไม่ใช้บริการหรือข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการหรือข้อมูล ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ หรือผิดข้อตกลงนี้ คุณตกลงว่าคุณจะ:

ไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
ไม่นำบริการไปผลิต ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อแลกเปลี่ยน ขายต่อ ยกเว้นการแก้ไข Code เพื่อใช้ในโรงเรียนของท่านเท่านั้น

4. เนื้อหาข้อมูล

4.1 คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารทั้งหมด (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาข้อมูล") ที่คุณพิมพ์ หรือจัดเก็บ ควรเก็บเนื้อหาข้อมูลของคุณสม่ำเสมอ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียของเนื้อหาข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดต่อการใช้บริการทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการ
คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บริการ เพื่อส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ เชื่อมโยง ผลิต ยุ่งเกี่ยวหรือเป็นสื่อถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดแต่เพียงที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลหรือการสื่อที่ผิดกฎหมาย, เป็นเท็จ, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น, ข่มขู่, รุนแรง, คุกคาม ไม่เหมาะสม โดยประการใดๆ ซึ่งอาจยุยงผู้อื่นหรือเป็นความผิดไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาไม่ว่าตามกฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศ
เนื้อหาข้อมูลที่เลียนแบบบุคคลอื่นหรือสวมรอยเป็นคุณหรือมีคุณลักษณะแบบคุณโดยทุจริต หรือก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใด
โอกาสทางธุรกิจ, การชี้ชวน, จดหมายลูกโซ่, ธุรกิจเครือข่าย, หรือการติดต่อหลอกลวงเพื่อการค้าหรือสแปมต่างๆ
ไวรัส โทรจัน วอร์ม หรือซอฟท์แวร์หรือข้อมูลที่มีรบกวนหรือเป็นอันตราย และข้อมูล ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ของคุณตามกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.2 สังคมออนไลน์ บริการอาจมีสังคมออนไลน์หรือการใช้สังคมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ และสาธารณะ กรุณาใช้ความสุภาพในการติดต่อกับผู้ใช้บริการคนอื่น อย่าเปิดเผยข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้เป็นที่รับรู้ในสาธารณะ ผู้ใช้บริการอาจแสดงลิงค์ไปหาบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดขอบ

5. เงื่อนไขเพิ่มเติม

5.1 การติดต่อสื่อสาร เราอาจมีภาระตามกฎหมายให้ติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณยินยอมว่าเราอาจติดต่อคุณผ่านอีเมลหรือประกาศทางเวปไซท์ต่างๆ ของเรา

5.2 คุณต้องจัดการรหัสผ่านของคุณเองและยอมรับการอัพเดตปรับปรุง คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านต่างๆ ของคุณอย่างปลอดภัยสำหรับการใช้บริการและติดต่อเราถ้าคุณรู้ตัวหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการอาจปรับปรุงเครื่องมือการใช้งาน การพัฒนา บริการจากบุคคลที่สาม และการอัพเดตทั่วไปเพื่อพัฒนาบริการเป็นระยะ คุณยอมรับการปรับปรุงเหล่านี้ด้วย

6. ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

6.1 การใช้บริการ, ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาข้อมูลของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ บริการเป็นการให้บริการตามควร เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดอย่างกว้างที่สุด เรา ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ, ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ผลิตของเรา (ในที่นี้เรียกโดยรวมว่าผู้ผลิต) ปฎิเสธความรับผิดชอบต่อการให้คำรับรองใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยาย, รวมทั้งคำรับรองใดๆ ว่าบริการเหมาะกับวัตถุประสงค์, กรรมสิทธิ์, การค้า, ข้อมูลสูญเสีย, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือความแม่นยำ, ความถูกต้อง, คุณภาพ หรือเนื้อหาข้อมูลในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ เราและธุรกิจในเครือและผู้ผลิตของเราไม่รับประกันว่าบริการของเราปลอดภัย, ปลอดจากความผิดพลาด, ไวรัส, การรบกวน, จารกรรม หรือการทำลาย

6.2 เรา และผู้ผลิตของเราปฎิเสธความรับผิดชอบการรับรองหรือคำรับรองว่าการใช้งานของคุณจะเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

7. การเปลี่ยนแปลง เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของเราบนเวปไซท์ของเรา หรือเมื่อเราแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีการอื่น เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การที่คุณยังคงใช้บริการต่อแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8. การยกเลิกข้อตกลง เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าคุณไม่ทำตามข้อตกลงนี้หรือคุณไม่ยินยอมรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปโดยใช้ดุลยพินิจของเราและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อยกเลิกข้อตกลง คุณต้องหยุดการใช้โปรแกรมทันที

9. ข้อจำกัดการส่งออกบริการ คุณรับรู้ว่าตามกฎหมาย บริการและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ คุณยินยอมที่จะปฎิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น และจะไม่ส่งออกซ้ำหรือส่งออกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการในประการที่จะละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับเหล่านั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันใดๆ คุณยินยอมให้เขตอำนาจศาลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เราไม่รับรองว่าบริการมีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ คุณใช้บริการด้วยความประสงค์ของคุณเองและคุณรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

11. อื่นๆ
คุณยอมรับว่าเราไม่ได้กระทำการเป็นตัวแทนหรือผู้แทนในการใช้ซอฟท์แวร์นี้หรือซอฟท์แวร์ใดๆ

เงื่อนไขการใช้สิทธิซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามเพิ่มเติม
ซอฟท์แวร์อาจมีซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ในบังคับตามเงื่อนไขการค้าข้างล่างนี้ คุณต้องทำตามเงื่อนไขการค้าใดๆ ที่กำหนดตามซอฟท์แวร์ของบุคคลที่สามที่แยกจากกันต่างหากซึ่งเราจะไม่ให้การรับรองใดๆ ทั้งสิ้น

เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดหรือตกลงเป็นหนังสือ ซอฟท์แวร์ที่จัดจำหน่ายภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้เป็นไปตามควรโดยไม่มีคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
คุณได้อ่านข้อความและยินยอมตามข้อตกลงนี้หรือไม่ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่. Report Abuse