Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2014-2020
Lokalna akcijska grupa Mareta provodi anketu u svrhu izmjene Lokalne razvojne strategije (dalje u tekstu: LRS), kako bi provedbom izmijenjene LRS zadovoljili stvarne i realne potrebe korisnika za ulaganjima u razvoj na području LAG obuhvata. Područje LAG obuhvata pokriva područja 7 JLS-ova: gradovi Nin i Zadar te općine Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali.

Molimo da ispunite jedan obrazac po projektnoj ideji/ulaganju. Moguće je ispuniti više obrazaca.


Prije ispunjavanja ankete molimo Vas da obratite pozornost na značenje slijedećih pojmova:

• Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva je ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva izražen u eurima. Standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.

• Porezni obveznici su trgovačka društva i obrti koji ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti, odnosno poljoprivrednici kojima je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva veći od 80.500,00 kn i dužni su podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika.
Napomena:


Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i koriste isključivo u svrhu provedbe projekta. Ispunjavanjem i slanjem ankete smatra se da ste pristali na obradu prikupljenih podataka.
Svaki pristanak može se povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti o povlačenju pristanka na sljedeću e-mail adresu: info@lagmareta.hr. U tom slučaju povlačenje pristanka vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju obavijesti.
Email address *
Organizacijski oblik *
Required
Sjedište/prebivalište nalazi se na području LAG obuhvata *
Upisnik poljoprivrednika (status) *
Upisnik šumoposjednika (status) *
Starost nositelja/vlasnika/odgovorne osobe *
Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (SO) *
Sektor / tip ulaganja *
Posjedujem rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nepoljoprivrednu djelatnost u koju planiram ulagati kroz prijavu projekta na LAG natječaj *
Ukratko opišite planirano ulaganje *
Your answer
Upišite naselje u kojem bi se provodilo ulaganje (lokacija ulaganja) *
Your answer
Upišite ukupnu procijenjenu vrijednost projekta (ulaganja) u EUR *
Your answer
Porezni status *
Ako je odgovor DA, upišite koliko dugo ste upisani u Registar poreznih obveznika
Your answer
Imate li zaposlenih osoba, odnosno plaćate li doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede? *
Ukoliko ostvarim potporu na LAG Natječaju zaposliti ću novu osobu *
Napomene:
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy