3.1 (ก่อน) แบบทดสอบการจัดการกับฐานข้อมูลใน MS Access 2007

อ่านโจทย์แล้วเลือกตามข้อเลยนะครับ..
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question