Фармацеутски техничар
Припрема матурског испита

Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу фармацеутски техничар.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Средство за клизање у изради таблета служи за (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
2. Магистрално израђене капи за очи које не садрже конзерванс морају се утрошити у року од (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
3. Ако треба испитати величину честица код ињекција типа суспензија, за испитивање се користи (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
4. Издвојте биљну дрогу која је биолошки извор атропина: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
5. Други народни назив за кантарион је: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
6. Издвојити биљну дрогу која садржи кардиотоничне хетерозиде: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
7. За процес мешања пожељно је да су честице чврсте супстанцe: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
8. Горка со је по саставу: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
9. Набројане су супстанце које се користе за одређивање еквивалентне тачке титрације. На основу познавања реагенаса који се користе при различитим методама титрације издвојити онај индикатор који се најчешће користи у аргентометрији. (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
10. Фенолна група доказује се помоћу: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
11. Хормон који има полипептидну структуру и хипогликемично деловање је: (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
12. Ако подлога садржи Cera alba, Cera lanae и Vaselinum album, припада типу (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
13. На основу датог састава одреди који емулгатор настаје при изради овог препарата: *
Rp/ Oleum Lini Aqua Calcis aa ad 100g M.f. linimentum (изабрати 1 тачан одговор)
1 point
14. Издвојити дрогу која се не употребљава као диуретик : (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
15. Набројане су лековите супстанце које се користе у терапији инфекција различитим микроорганизмима. Познавајући њихову активност и растворљивост издвојити ону која се користи у терапији инфекција дигестивног тракта. (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
16. Избаците подлоге које се не стављају у масти за очи (изабрати 2 тачна одговора) *
1 point
Required
17. Од понуђених састојака изаберите оне који могу бити емулгатори у стеаринским кремовима: (изабрати 2 тачна одговора) *
1 point
Required
18. Издвојити супстанце које ће са одговарајућим реагенсом као производ доказне рекације дати амонијумову со пурпурне киселине (мурексид) која је љубичасто обојена (изабрати 2 тачна одговора) *
1 point
Required
19. Набројане су различите лековите супстанце. Анализом хемијске структуре молекула датих супстанци издвојити оне које у склопу молекула садрже седмочлани хетероциклус. (изабрати 2 тачна одговора) *
1 point
Required
20. При изради капи за очи користо се вода_________________________, а цео поступак израде врши се у_______________________________. (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
21. Приликом израде Iodi solutio aquosae, додаје се _______________ који са јодом гради комплекс, чиме се побољшава__________ јода у води. (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
22. Сапонозиди су секундарни метаболити који спадају у површински активне материје због чега њихови водени раствори_______ и изазивају ___________________________ еритроцита. (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
23. Киселост барбитурне киселине објашњава се помоћу __________________________________ (Одговор уписати ћирилицом, са размаком између речи) *
1 point
24. Парацетамол је активни метаболит___________, а по хемијској структури спада у деривате ___________________ (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
25. Нитроглицерол се употребљава код акутног напада_____________, па се зато израђује у облику _____________________________________које обезбеђују брзо деловање лека. (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
26. Етарско уље добијено процесом дестилације из хербе биљке Achilea millefolium садржи обојена једињења, која се заједничким именом називају _________________, а показују_____________________фармаколошко деловање. (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
27. У фитотерапији прехладе и грипа примењује се хетерозидна дрога, кора ___________________, која садржи супстанцу са антипиретичким и антиинфламаторним деловањем-______________ (Одговоре уписати ћирилицом, са зарезом између првог и другог одговора) *
1 point
28. Изаберите одговарајућу мерну јединицу: *
6 points
dg
mg
cg
g
μg
0,006g =6
24cg = 2,4
50mg = 5
0,4mg = 400
8mg = 0,008
7cg = 70
29. Израчунати потребну количину борне киселине и воде да би се направило 50g 3% раствора борне киселине. (изабрати 1 тачан одговор) *
1 point
30. Приликом испитивања распадљивости таблета као чврстих дозираних облика, користи се апаратура прописана Ph Jug V, а избор медијума и време распадања зависи од особина таблета. Са леве стране су наведене врсте таблета, а са десне време њиховог распадања. Повезати их: *
3 points
15 минута
30 минута
5 минута
филм таблете
ефервесцентне таблете
необложене таблете
31. Са леве стране су наведени примери инфундибилија , а са десне примене инфундибилија. У поља испред примене штиклирати одговарајућу ифундибилију: *
4 points
za nadoknadu tečnosti i elektrolita
za parenteralnu ishranu
za konzervisanje krvi
za nadoknadu volumena
Glucosi infundibile 5%
Solutio anticoagulans
Solutio Ringeri
Dextrani 40 infundibile
32. Са леве стране су дати поступци дестилације, а са десне њихове примене. Повезати их: *
4 points
раздвајање сложених течних смеша
издвајање термолабилних састојака из смеше
добијање дестиловане воде
изоловање етарских уља из дрога
Дестилација под нормалним притиском
Дестилација под сниженим притиском
Фракциона дестилација
Дестилација помоћу водене паре
33. Са леве стране су наведени начини апликација ињекција,а са десне места примене инјекционих раствора. Повезати их: *
3 points
у вену
пoд кожу
у трбушну шупљину
у кичмени канал
интралумбално
субкутано
интравенски
интраперитонеално
34. Одредите редослед фаза у изради ароматичних вода и обележите их бројевима почев од 1: *
4 points
1
2
3
4
мешање са свеже прокуваном и охлађеном водом
сигнирање
растварање етарског уља у етанолу
филтрирање у бочицу
35. Обележите бројевима од 1-5 редослед радњи које се врше приликом израде капи за очи: *
4 points
1
2
3
4
5
растворити лековиту супстанцу у води за ињекције
сигнирати боцу са готовим капима
филтрирати направљен раствор кроз мембрански филтер у стерилну боцу
стерилно посуђе, супстанце и амбалажу унети у асептичну комору
укључити УВ лампу и оставити 20 минута да стерилише ваздух у комори
36. Познавајући поступак дражирања, навести редослед фаза у току дражирања иобележити их бројевима,почев од 1: *
5 points
1
2
3
4
5
бојење
oблагање(глачање)
заобљавање
полирање
изоловање ( заштита) језгра
37. Познавајући пропис о изради течних дисперзних препарата типа емулзија, навести редослед фаза и обележити их бројевима, почев од 1: *
5 points
1
2
3
4
5
Додати део прописане количине воде
Мешање уља и арапске гуме у тарионику
Настајање примарне емулзије
Додатак преостале количине воде
Паковање и сигинирање емулзије
38. Са леве стране су дати латински изрази, а са десне значење израза. Повезати их: *
6 points
Таблете
Лековите пене
Капи за очи
Препарати за инхалацију
Препарати за нос
Фластери
Oculoguttae
Nasalia
Compressi
Musci medicati
Emplastra
Inhalanda
39. Са леве стране су дати латински изрази,а са десне значење израза. Повезати их: *
6 points
За спољашњу употребу
Колико је потребно
Означи именом лека
Помешај да буде
У истим количинама
У бочици за капање
Ad vitrum guttatorium
Ad usum externum
Misce fiat
Quantum sattis
Signa suo nomine
Ana partes aequales
40. Са десне стране су наведени поступци израде таблета,а са леве неке од карактеристика ових поступака. Повезати их. Исти одговор може да буде коришћен више пута. *
5 points
влажна гранулација
директно компримовање
брикетирање
погодно за термолабилне супстанце
мала могућност контаминације материјала
погодно за волуминозне супстанце
велики број технолошких операција
41. Са десне стране су наведени активни састојци биљних дрога, а са леве латински називи дрога. Спојити их. Уколико некој дроги одговара више активних састојака потребно је навести све. *
4 points
Теобромин
Морфин
Пилокарпин
Ерготамин
Папаверин
Ергометрин
Jaborandi folium
Secale cornutum
Opium crudum
Cacao semen