Kandidatur / Candidature 2021
Last day of application is 2021-03-07 at 23:59.

[SWEDISH]
Här fyller du i din kontaktinformation om du har valt att ställa upp i Fullmäktigevalet 2021.

Mer info: www.fumval.se
eller skicka ett mail till: valnamnd@chs.se

[ENGLISH]

Here you will fill out your information if you have chosen to run for the Student Union Council 2021.

More information at: www.fumval.se
or send an e-mail to: valnamnd@chs.se
Email address *
Förnamn+efternamn / Full name *
Sektion och inskrivningsår / Student division and registration year *
CID *
Telefonnummer / Phone number *
Valförbund / Electoral Union *
Vad uppgifterna används till / What your info is used for
Dessa personuppgifter kommer användas för att Chalmers Studentkår ska kunna kontakta dig om så behövs. De kan även komma att föras vidare inom kårens organisation för att du ska kunna kallas till fullmäktigemöten eller i övrigt informeras om fullmäktiges verksamhet om du blir invald. / These personal data will be used by Chalmers Studentkår in order to contact you if needed. They may also be transferred in the SU organization in order for you to be summoned to council meetings or informed about the council's work if you are elected.
Medgivande/Consent *
Required
Kandidaturförsäkran / Declaration of Candidature
Undertecknad förklarar sig härmed villig att åta sig uppdraget som ledamot av Chalmers Studentkårs Fullmäktige 2021/2022 under ovanstående valförbund. / The signed declares themselves willing to undertake the duty as member of Chalmers Student Union Fullmäktige 2021/2022 in the Electoral Union.
Kandidaturförsäkran / Candidate declaration *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chalmers Student Union. Report Abuse