แบบสอบถามเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการเรียนการสอน/เทคนิคการสอนไปใช้ในการจัดการสอนตามนโยบายและตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อใชสอบถามเกี่ยวกับการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานปี 2561 RMUTT's Smart Teacher Model / ความรู้ทางวิชาการ เทคนิควิธีการต่างๆ ในด้านสอน
เพศ *
คณะ/วิทยาลัย ที่ท่านสังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy