การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบ (Training Road Map Plan) (ภาคปฏิบัติ)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
๑. สมัครเข้าอบรมรุ่นที่
Clear selection
๒. คำนำหน้าชื่อ
๓. ยศ (ถ้ามี โปรดระบุ)
๔. ชื่อ - นามสกุล
๕. ตำแหน่ง
๖. หน่วยงาน
๗. ที่อยู่
๘. จังหวัด
๙. รหัสไปรษณีย์
๑๐. โทรศัพท์
๑๑. โทรศัพท์มือถือ *
๑๒. e-mail *
๑๓. อาหารที่รับประทาน
๑๔. ใบเสร็จรับเงิน (โปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยใบเสร็จจะออกให้ในวันที่ฝึกอบรม)
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๓  และรุ่นที่ ๒ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๓ ลดเหลือ ๔,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรมชำระค่าธรรมเนียม ๔,๙๐๐ บาท
เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com 
๑๕. ที่พัก

        สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713 จองผ่าน Line ชื่อ “LINEศูนย์สัมมนาฯมสธ”(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2 โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีจองที่พักใน มสธ. ให้โอนเงินค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)
QR Code สำหรับผู้ที่ต้องการจองที่พักอาคารสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy