Påmelding til Markaskolen

Bruk dette skjema for å melde trinnet/klassen din på Markaskolen.
Vi tar imot påmelding hele året og de som får plass blir kontaktet fortløpende.


Kano = Livet i vann, rødlista og kanopadling (7. trinn, mellom påske og høstferien)
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/4.---7.-trinn/barneskolen/

Sykkel = Sykkeltur med bl.a trafikkregler (5. - 7. trinn vår, sommer, høst)
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/4.---7.-trinn/sykkeltur-med-trafikkregler/

Samarbeid = Orientering, beregening og samarbeid (5. - 7. trinn vår, sommer, høst )
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/4.---7.-trinn/kart-maling-og-samarbeid/

Selvbetjent orientering = Selvbetjent orientering (7. trinn + ungdomskole/VGS)
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/ungdomskolen/selvbetjent-orientering/

Vær = Vær og observasjon (4. og 5 trinn)
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/4.---7.-trinn/var-og-observasjon/

Klima/øko = Klimautfordringer, vannets egenskaper og økologisk dyrehold (i samarbeid med Bogstad gård) (6. og 7. trinn)
https://markaskolen.osloskolen.no/markaskolens-tilbud/4.---7.-trinn/klimautfordringer-vannets-egensakper-og-okologisk-dyrehold/


Markaskolen vil utnytte sesongene så godt som mulig og setter opp de ulike oppleggene da de etter vår mening passer best. F.eks vil vi gjennomføre sykkelturer og kanopadling/livet i vann i de varmeste delene av året, mens væropplegget og samarbeidsopplegget kan gjøres hele året. Samarbeidet vi har med Bogstad gård er alltid mellom jul og påske. Selvbetjent orientering kan gjennomføre alle årstider unntatt vinter

Vi gjør vårt ytterste for å få med flest mulig elever/klasser/skoler, men vi kan bare ta imot en klasse (maks 30 elever) hver dag.

Nederst i påmeldingen er det en egen rubrikk for eventuelle kommentarer. Ikke nøl med å bruke den.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question