ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา และกรรมการนักเรียน ปี 2560
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกรรมการนักเรียน ปี 2560

เปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 19-27 มีนาคม เท่านั้น

กำหนดการ
ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียน ณ สนามหน้าอาคาร 15
เวลา 09.00 - 12.00 น. ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

รับจริง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.30 - 12.00 น. เริ่มพิธีรับใบประกาศนียบัตร

*โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ต้องมาซ้อมใหญ่ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และรับจริง วันที่ 30 มีนาคม 2561
**สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ ให้มารับประกาศนียบัตรในวันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป
***นักเรียนทุกคนที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร ต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา

รหัสประจำตัวนักเรียน *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ห้องเรียน *
อ่านเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ *
ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกรรมการนักเรียนปี 60 จะต้องมาซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. และรับจริงในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. หากไม่มาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 **สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ ให้มารับประกาศนียบัตรในวันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไป
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms