การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:ITAS) ประจำปี 2562

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน
(การตอบให้คัดลอก Link เว็บไซต์ที่ท่านมีข้อมูล มาวางลงในช่องคำตอบ หากมีหลาย Link ให้กดปุ่ม Enter ขึ้นบรรทัดใหม่และให้ลำดับ)
โรงเรียนบ้านห้วยทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลยเขต3. Report Abuse