Aanvraag bezoek van een hulphond

Na het indienen van de aanvraag zal u gecontacteerd worden door één van onze medewerkers.

Deze aanvraag is indicatief en verplicht de vereniging A.R.K. Project vzw op geen enkele wijze een interventie met therapiehonden te voorzien. Het is slechts na mondelinge goedkeuring en contractuele afspraak dat beide partijen hun verplichtingen zullen nakomen.

A.R.K. Project vzw is een vrijwilligersvereniging waarbij getrainde (asiel)honden steeds onder begeleiding van een getrainde begeleider assistentie verlenen aan mensen die steun of hulp nodig hebben.