CHESTIONAR AGENȚI ECONOMICI COMUNA AȚINTIȘ
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a „Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ațintiș pentru perioada 2021 – 2027”. Identificarea problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Ațintiș, reprezintă principalele priorități pentru această analiză.
Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să completați câteva infomații generale despre dumneavoastră, necesare pentru conturarea profilului persoanelor chestionate.
1. Sediu social/punct de lucru
Sediu social
Punct de lucru
Ațintiș
Cecălaca
Botez
Iștihaza
Sâniacob
Clear selection
2. Forma de constituire
Clear selection
3. Domeniu de activitate
4. Piața de desfacere
Clear selection
5. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat? (Bifați câte o variantă pe fiecare linie)
Foarte mult
Mult
Mediu
Puţin
Foarte puţin
Nu ştiu/Nu răspund
Lipsa personalului calificat în zonă
Lipsa interesului pentru voluntariat
Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere
Lipsa în zonă a materiilor prime
Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională în relaţiile cu instituţiile statului
Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea dificilă cu băncile
Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic
Modalităţi insuficiente de promovare, inclusiv promovarea pe website-urile autorităţilor locale/centrale, agenţiilor si operatorilor turistici
Starea infrastructurii din zonă şi alimentarea cu utilități
Lipsa informaţiilor specifice
Alte dificultăţi
Clear selection
6. Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare pentru principalele investiții?
7. Cum apreciați dezvoltarea economică a comunei?
Clear selection
8. Cât de mulțumit sunteți de implicarea Primăriei în susținerea mediului de afaceri local?
Clear selection
9. Comuna Dvs. vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de vedere al dezvoltării afacerii?
Clear selection
10. Sunteți informați/consultați de către membrii administratiei publice cu privire la inițiative, proiecte de investiții ale comunei?
Clear selection
11. Considerați că angajații primăriei vă sprijină în rezolvarea problemelor zilnice?
Clear selection
12. Vă rugăm indicați în ce fel a fost afectată compania dvs. până în prezent de pandemia de coronavirus?
13. Ce măsuri interne referitoare la angajați ați implementat sau veți implementa în curând la nivelul activității companiei dvs. în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus?
14. Ce efecte a produs pandemia de coronavirus și măsurile de prevenție și control luate până în prezent în compania dvs?
Clear selection
15. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea comunei dvs. (ex: emiterea de documente electronice, iluminat inteligent etc)?
Clear selection
16. Care considerați că sunt principalele probleme în Comuna Ațintiș? Enumerați maxim 3, în funcție de importanța lor.
17. Care dintre următoarele sectoare de activitate considerați că ar trebui dezvoltate cu prioritate pentru un trai mai bun în localitatea dumneavoastră? Acordați note de la 1 la 3 în funcție de gradul de prioritate (1 = prioritate mică, 2 = prioritate medie, 3 = prioritate mare).
1
2
3
Educație
Sănătate
Sport
Servicii publice
Industrie
Prestări de servicii
Agricultură
Cultură
Turism
Clear selection
18. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 ( 1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare).
1
2
3
Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Ațintiș
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin asfaltare străzi lăturalnice din comuna Ațintiș
Modernizare străzi în comuna Ațintiș, județul Mureș
Modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Ațintiș
Construire capelă mortuară în localitatea Cecălaca
Construire capelă mortuară în localitatea Botez
Reabilitare școala în localitatea Cecălaca
Construire școala primară în localitatea Iștihaza
Reabilitare cămin cultural în localitatea Botez
Construire creșă cu patru grupe în localitatea Ațintiș
Reabilitare cămin cultural în localitatea Iștihaza
Construire sediu administrativ comuna Ațintiș
Amenajare parc industrial
Amenajare spațiu turistic și de recreere
Cadastrare sistematică
Achiziționare autobuz electric / electric - hibrid pentru transportul elevilor
Achiziționare autobuz electric / electric - hibrid pentru transportul public
Construire pistă de biciclete
Extinderea sistemului de supraveghere video din comuna Ațintiș
Amenajare spațiu public de joacă pentru copii în localitatea Ațintiș
Amenajare spațiu public de joacă pentru copii în localitatea Cecălaca
Amenajare spațiu public de joacă pentru copii în localitatea Botez
Amenajare spațiu public de joacă pentru copii în localitatea Iștihaza
Construire sală de sport în localitatea Ațintiș
Reabilitare și dotare Grădiniță Ațintiș
Reabilitare grădiniță Cecălaca sau transformare în centru after-school
Înființare Cămin pentru persoane vârstnice în localitatea Botez, comuna Ațintiș
Amenajare parc public pentru petrecerea timpului liber în localitatea Cecălaca
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Media Marketing SRL. Report Abuse