แบบลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนสมาชิก / EQAS Sponsor / Supporter Registration
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (ข้อมูลจะนำไปใช้สำหรับอ้างอิงการสมัครของสมาชิก และใช้ในการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน)
การใช้รหัสตัวแทนสมาชิก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / Representative
ชื่อ / Name *
Your answer
สกุล / Surname *
Your answer
มือถือ / Mobile Phone No. *
Your answer
E-mail *
Your answer
ผู้สนับสนุน / Sponsor
ชื่อบริษัท / Company / Institute / Party / Other *
กรุณากรอกให้ครบทั้งหมดเช่น "บริษัท ศูนย์การแพทย์มาตรฐานสากล จำกัด"
Your answer
สาขา *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID
Your answer
ที่อยู่ / Address (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)
เลขที่ / No.
Your answer
ตึก / Building
Your answer
ชั้น / Floor
Your answer
ถนน / Road
Your answer
ซอย / Street
Your answer
ตำบล / แขวง / Sub-District *
Your answer
อำเภอ / เขต / District *
Your answer
จังหวัด / Province *
รหัสไปรษณีย์ / Postcode *
Your answer
โทรศัพท์ / Telephone
Your answer
Fax
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service