Kamp mira i aktivizma - Trebević
Magacin Kabare iz Sarajeva u saradnji sa PRONI Centrom za omladinski razvoj organizuje kamp filma i aktivizma za pomirenje u hotelu Level Up na Trebeviću. Više o samom smještaju pogledajte na ovom linku.

Kamp će se održati u periodu od 24.-28.02.2019.

Uspješni aplikanti će učestvovati u kampu, gdje će pod mentorstvom i uz moderaciju eksperata iz polja filma, pomirenja i aktivizma, naučiti kako da iskoriste film i umjetnost općenito za potrebe aktivizma i rada na pomirenju na lokalnom nivou i sa mladim ljudima.
Uz interaktivne diskusije, i praktične vježbe, učesnici će formirati grupe koje će raditi zajedno do aprila 2019, na produkciji kratkometražnog filma o njihovom iskustvu u ovom projektu. U okviru projekta, oni će organizirati uzajamne posjete jednoj od drugih grupa, u svrhu upoznavanja njihove zajednice, narativa o prošlosti i stanju danas po pitanju pomirenja u zajednici. Ove posjete, intervjui, razgovori i iskustva će biti dio materijala koji će grupe koristiti da montiraju film do završetka projetka.
Ime i prezime:
Your answer
E-mail:
Your answer
Broj telefona:
Your answer
Grad:
Your answer
Na skali od 1 do 5 molimo označite stepen svog slaganja ili neslaganja sa datom tvrdnjom:
1 - uopšte se ne slažem, 2 - uglavnom se ne slažem, 3- nisam siguran/a,
4 - uglavnom se slažem, 5 - potpuno se slažem.
1
2
3
4
5
P1. U mom gradu nema etničke napetosti.
P2. Moj grad je siguran.
P3. Osjećam se ugodno u mom gradu.
P4. U proteklih godinu dana bio/la sam u kontaktu s pripadnicima drugih etničkih grupa
P5. U prosjeku, koliko često imate kontakte s članovima tih grupa
P6. Sveukupno, da li su ovi kontakti bili pozitivni ili negativni ?
P7. Sada želimo da znamo Vaša opšta osjećanja prema određenim grupama. Molimo Vas da odaberete broj koji najbolje predstavlja kako se osjećate prema svakoj grupi.
1
2
3
4
5
Bošnjaci
Srbi
Hrvati
Ostali
1
2
3
4
5
P8. U komunikaciji sa pripadnicima drugih etničkih grupa osjećam se sigurno.
P9. Kada se susretnem sa pripadnicima drugih etničkih grupa, osjećam se prijatno.
P10. Ponekad osjećam uznemirenost kada razgovaram s članovima drugih grupa.
P11. Vjerujem pripadnicima drugih etničkih grupa.
P12.Može se vjerovati drugim etničkim grupama.
P13. Ponekad mislim kako su se pripadnici drugih etničkih grupa možda osjećali tokom rata.
P14. Obično sam u stanju razumjeti stajalište drugih etničkih grupa.
P15. Pokušavam vidjeti stvari koje su se dogodile tokom rata i sa stanovišta drugih grupa.
P16. Spreman/na sam prihvatiti perspektive rata koje imaju druge etničke grupe.
P17. Mislim da su sve etničke grupe patile tokom rata.
P18. Volio/ljela bih da imam bolje odnose sa drugim etničkim grupama.
P19. Volio/ljela bih da imam više prijatelja iz drugih etničkih grupa
P20. Ne bi mi smetalo biti u bliskom odnosu s nekim ko ne pripada mojoj etničkoj grupi.
P21. Spreman/na sam oprostiti drugim etničkim grupama šta su radili tokom rata.
P22. Spreman/na sam priznati da je i moja grupa počinila krivična djela tokom rata.
P23. Mislim da moja grupa može vjerovati drugim grupama.
P24. Mislim da su pripadnici drugih etničkih grupa svi isti.
P25. Smatrate li da sebe društevno aktivnim članom Vaše zajednice?
P26. Učestvovao/la sam ili redovno učestvujem u slijedećim aktivnostima
DA
NE
Javne rasprave
Sastanak sa predstavnicima vlasti
Zagovaranje putem medija
Učestvovanje u projektima usmjerenim na izgradnju mira i/ili pomirenja
Organizovanje peticija
Učestvovanje na skupovima na otvorenom prostoru
Debate/okrugli stolovi
Umrežavanje
Događaji koji promovišu mir
P27. Prema Vašem mišljenju, ko može najviše doprinijeti procesima zagovaranja/izgradnje mira i pomirenja?dovno učestvujem u slijedećim aktivnostima
1
2
3
4
5
P28. Ja sam sposoban/na da sa samopouzdanjem govorim u javnosti.
P29. Mogu da izrazim svoje mišljenje čak i kada se drugi ne slažu sa mnom.
P30. Osjećam da značajno mogu doprinijeti razvoju moje zajednice.
P31. Nisam zainteresovan/a za zagovaranje promjena u mojoj zajednici.
P32. Da li su Vam sljedeće aktivnosti važne ili korisne u pogledu izgradnje mira i pomirenja u Vašoj zajednici?
DA
NE
Javne rasprave
Sastanak sa predstavnicima vlasti
Zagovaranje putem medija
Učestvovanje u projektima usmjerenim na izgradnju mira i/ili pomirenja
Organizovanje peticija
Učestvovanje na skupovima na otvorenom prostoru
Debate/okrugli stolovi
Umrežavanje
Događaji koji promovišu mir
P33. Koji od navedenih identiteta Vas najbolje opisuje?
P34. Na temelju odabira gore navedenog identiteta navedite koliko je identitet važan za Vas.
1
2
3
4
5
Biti ... je važan dio onoga ko sam.
Sve u svemu, drago mi je što sam ...
Veoma sam ponosan/na što sam ...
P35. Veoma sam zainteresovan/a za učešće u ovom kampu “Šta djeca znaju o zavičaju danas?”
P36. Veoma sam zainteresovan/a za obuku da postanem dio sestrinskih timova i učestvujem u obuci za društveni angažman tokom kampa i nakon završetka.
P37. Koliko imaš godina?
Your answer
P38. Spol:
P39. Trenutačni status:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PRONI Center for youth development. Report Abuse - Terms of Service