Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Etik İlkeler Anketi
TÜRKİYE’DE YARGI ETİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Bu anketin amacı, HSYK’nın Avrupa Konseyi ile birlikte hazırladığı ve birçok kurumun, Hakimlerin ve Cumhuriyet Savcılarının katılımıyla belli bir aşamaya kadar getirmiş olduğu “etik ilkeler” çalışmasına, tüm Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın değerli görüş ve önerilerini almaktır.

Projenin Genel hedefi:
Avrupa standartlarına göre yargı bağımsızlığının ve halkın yargıya olan güveninin artırılması için katkıda bulunmaktır.

Projenin Özel hedefi:
Türkiye’de yargı etiğinin geliştirilmesi, etik kurallarının etkili şekilde uygulanmasının sağlanması ve kamu gözetiminin arttırılması amacıyla Hâkim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat ve Halkın bu konudaki farkındalığının arttırılmasıdır.

Projenin Yararlanıcıları:
Projenin ana yararlanıcı kuruluşu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’dur. Eş yararlanıcı Kurum Türkiye Adalet Akademisi, diğer paydaşları ise Yüksek Mahkemeler (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı) Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır. Projenin nihai yararlanıcısı ise yargının iyi etik standartlarıyla ilgili çalışmalarından yararlanacak olan Türkiye halkının tümüdür.

Projenin Gerekçesi:
Etik kurallar açısından;
•Türkiye’de Avrupa Standartlarına karşılık gelen net bir referans belgesinin eksik olması. (Her ne kadar HSYK tarafından 2006 yılında Bangolar Yargı Etiği ilkeleri ile Budapeşte İlkeleri benimsenmiş ise de özgün etik ilkelerimizin olmayışı hâkim ve savcıların uygulamalarına rehberlik eden bir gösterge olma seviyesine ulaşamamıştır).
•Etik kurallarının açık bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasının Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının görevlerini icra ederken kendilerini daha güvende hissetmelerine yol açması,
•Bu kuralların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından istikrarlı şekilde uygulanmasının hukukun üstünlüğünü ve halkın yargıya olan güvenini arttıracak olması,
•Projenin gerekçesine rehberlik kaynağı olan en önemli belgelerden biri 17 Kasım 2010 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafında kabul edilen “Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Yükümlülükleri Hakkındaki Tavsiye Kararı"dır.

Projeden Beklenen Sonuçlar:
1. Yargı etiği ile ilgili kuralların oluşturulması,
2. Türk Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının yargı etiğine dair farkındalıklarının arttırılması,
3. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun etik kurallarını uygulama kapasitesinin arttırılması,
4. Halkın yargı etiği hakkında farkındalığının arttırılmasıdır.

Lütfen, aşağıda yer alan her bir maddenin yargı etiği ilkelerinde yer alması gerekliliğine ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.

Eğer verilen maddedeki ifadenin farklı olmasına yönelik görüş belirtmek isterseniz, o maddenin altında yer alan "Görüşünüz" altındaki kutucuğa yazabilirsiniz.

Cevaplama için 15 dakika zaman yeterli olacaktır.

Bütün soruları cevapladıktan sonra sayfanın en sonunda yer alan GÖNDER tuşuna basınız.

Şu anki pozisyonunuz (göreviniz)
Görev yaptığınız il:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms