Анкета за оценяване на квалификационен курс

Уважаеми колега,

Вие вече приключихте обучението в квалификационния курс и Ви молим да попълните тази кратка анкета за обратна връзка.

Курсовете ни са разработени специално за обучения на обучители, като се стремим да използваме най-новите научни и практически тенденции в областта, както и съвременни технологии. Вие бихте могли да ни помогнете да направим обучението още по-полезно, интересно и ефективно!

Попълването на анкетата отнема около 10 мин. Анкетата е доброволна и напълно анонимна. Попълването ѝ представлява съгласие данните да бъдат използвани за научни, педагогически и административни цели.

Благодаря за съдействието, Вашето мнение е изключително ценно!

д-р Анелия Кременска
Обучител

    This is a required question
    This is a required question