HackFMI 3.0 Ментори

Списъкът с менторите може да бъде намерен тук :
https://github.com/Hackfmi/Organization-Details/blob/master/mentors.md

Всеки отбор може да избере до 3 ментора, като след това всичко минава на свободен режим (Менторите ще обикалят отборите)

Началото на менторството е в петък, към 20:00

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question