Zgłoszenie udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Administratorem Państwa danych osobowych jest: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg tel. 55 236 27 16, e-mail: eswip@eswip.pl
2. Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i uczestnictwa państwa w szkoleniach realizowanych w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego”. Wypełniając zgłoszenie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez ESWIP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Udział w szkoleniach jest dobrowolny, zatem podanie danych przez Państwa jest również dobrowolne, ale niezbędne do zweryfikowania Państwa zgłoszenia.
4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub w przypadku zakwalifikowania Państwa do udziału w projekcie – do czasu zakończenia realizacji projektu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – naszym obowiązkiem będzie przetwarzać Państwa dane w celu realizacji i ewaluacji projektu).
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia danych w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.
8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Email address *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu kontaktowego *
Nazwa reprezentowanej organizacji / grupy *
Chcę uczestniczyć *
Jakie szkolenie Cię interesuje? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy