Konkurs na pedagogów tańca - nabór projektów warsztatów z technik tańca współczesnego w ramach programu Edukacja 2018 w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (CST) 2017-2019
Call for projects of contemporary dance technique workshops included in the Education 2018 program of Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (CST) 2017-2019
Szczegóły naboru zgłoszeń do prowadzenia warsztatów z technik tańca współczesnego dostępne pod linkiem https://drive.google.com/file/d/10bnV9YPreLTkPWDdQ3_Q5AYr1Ah4tSMB/view?usp=sharing
Details of the call available in the above link.
Szczegóły naboru dostępne również pod linkiem http://centrumsztukitanca.eu/
Details of the call available at the above website.
PROJEKT WSPÓŁTWORZĄ
KURATOREM PROGRAMU JEST MAJA KATARZYNA MOLSKA z ramienia
https://web.facebook.com/WarsawDanceDepartment/
Imię i Nazwisko nauczyciela *
Name and Surname of the teacher
Your answer
Krótkie bio *
Short bio
Your answer
E-mail *
Your answer
Numer telefonu (wyłącznie do informacji kuratorki) *
Telephone number (exclusively to be used by the curator)
Your answer
Kogo reprezentuje nauczyciel? *
Who is the teacher representing?
Required
Jeśli reprezentuje organizację, proszę wpisz jej nazwę
If they are representing an organization, please write its name
Your answer
Zapoznałam/zapoznałem się z opisem wymagań warsztatu oraz z terminami w jakich powinny odbyć się warsztaty. Opis jest dostępny na stronie http://centrumsztukitanca.eu/ *
I have read the requirements and the dates when the workshop should take place. Description available in the above website.
Required
Proponowana technika tańca współczesnego - krótki opis *
Contemporary dance technique offered - short description
Your answer
Opis i program warsztatu (w tym prezentacja twórcy) *
Description and program of the workshop (includes presentation of the creator)
Your answer
Elementy techniczne ujęte w ramach 4 spotkań warsztatowych. *
Elements of the technique that will be introduced in the workshop 4 meetings
Your answer
Sposób ewaluacji zdobytej wiedzy i umiejętności w ramach spotkania ewaluacyjnego *
way of evaluating the knowledge and skills on the evaluation meeting
Your answer
Język, w którym będzie przeprowadzony warsztat *
Teaching language of the workshop
Required
Termin przeprowadzenia warsztatów (można wybrać więcej pasujących terminów) *
Dates of the workshop (you can choose more options)
Required
Rozumiem, że terminy prowadzenia zajęć to poniedziałki, godziny 14:45 - 16:15, plus ostatnie spotkanie przedłużone o spotkanie ewaluacyjne 16:15-17:30 (otwarta lekcja) i 17:30-17:45 ankiety ewaluacyjne *
I understand that the scheduled hours are Mondays 14:45 - 16:15, plus the last meeting is prolongued by evaluation 16:15-17:30 (open class) and 17:30-17:45 ankiety ewaluacyjne
Required
Rozumiem, że zarówno ja, jak i moi uczestnicy wezmą udział w ankiecie przygotowanej na koniec warsztatu przez zespół badawczy współpracujący z CST. *
I understand that both me and my participants will be asked to fill in a survey prepared by the research team cooperating with CST
Required
W jaki sposób dowiedziałeś/dowiedziałaś się o naborze wniosków? *
Where did you find the information about the call for projects?
Required
Dziękujemy za Twoje zgłoszenie i aktywne działanie na rzecz tańca. Będziemy w kontakcie!
Thank you for your application and your active participation in creating dance community. Let's be in touch!
Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31. grudnia 2017 roku.
The results will be announced before 31st December 2017
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms