แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ
โครงการ/หลักสูตร “แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563”
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการและด้านการจัดการหลักสูตร
ตอนที่ 3 การประเมินด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม
ตอนที่ 4 การประเมินด้านวิทยากร (จำนวน หัวข้อวิชา)
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ ทุกความคิดเห็นของท่านจะนำไปปรับปรุงโครงการต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service