Formularz zgłoszenia na szkolenie WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE WG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW SALLY GODDARD-BLYTHE INPP-CHESTER

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fas.org.pl/aktualnosci

  Uczestnik kursu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  ● opłata za uczestnictwo wynosi 490 zł (cena zawiera koszt uczestnictwa i zaświadczenia) ● liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona ● wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu i danymi do wpłaty otrzymają Państwo drogą e­-mail ● organizator nie pokrywa kosztów podróży, noclegu i posiłków

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: Wypełnienie formularza zgłoszenia i dokonanie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Warunki rezygnacji: Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie zgłoszenie się na konferencję/szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
  This is a required question
  This is a required question