โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Deep Learning for Computer Vision Workshop)
ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มแล้ว โปรดรอการจัดอบรมในรุ่นต่อไป
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse