BLUE-ISLES: Στήριξη της μείωσης των αλιευτικών αποβλήτων και των θαλάσσιων συστημάτων σε ευρωπαϊκά νησιά και παράκτιες περιοχές
Μέσω της υλοποίησης του παρόντος ερευνητικού έργου - Blue Isles, θα καταστεί δυνατή η συμβολή στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων που προέρχονται από τις διάφορες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στα νησιά που βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη, και να διατηρηθεί το τοπικό θαλάσσιο
οικοσύστημα.
Για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από τα νησιά της Νότιας Ευρώπης σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και να βελτιώσει τις δεξιότητές τους στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων πρακτικών
στις εργασιακές τους δραστηριότητες. Με την ενδυνάμωση αυτών των εργαζομένων που έχουν οικοδομήσει μια μοναδική σχέση με τη θάλασσα, θα αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου τους στη διατήρηση του οικοσυστήματος και θα υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις που θα αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια απορρίμματα.
Το έργο, επιπλέον, θα τους προσφέρει δια βίου ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα είναι διαθέσιμες σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές.
Το έργο θα υποστηρίξει επίσης τον ρόλο των δημοτικών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του περιβάλλοντος από τα νησιά της Νότιας Ευρώπης στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους ως εκπαιδευτές για τους τοπικούς εργαζόμενους στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων στους τομείς αυτούς.
Θα ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των μερών και θα υποστηρίξουν την αλλαγή συμπεριφοράς αυτών των εργαζομένων, αξιοποιώντας τη σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των εργαζομένων και των
κοινότητες. Επιπλέον, οι δημοτικοί υπάλληλοι θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν άλλους εργαζόμενους στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με την πάροδο του χρόνου.
Τέλος, το έργο θα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με το ρόλο των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη ρύπανση της Μεσογείου και της περιοχής της Μακαρονησίας. Ειδικότερα, οι νέοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αποτελέσουν στόχο της διάδοσης μέσω των αποτελεσμάτων του έργου.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Εργαζόμενοι στην υδατοκαλλιέργεια
Έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση:

Οι εμπλεκόμενοι ερευνητές δεν έχουν κανένα χρηματικό όφελος από τη διεξαγωγή της. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν με τη μορφή εκθέσεων και ερευνητικών εργασιών που βασίζονται στην έρευνα. Δεν θα σας ζητήσουμε να παράσχετε προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα σε αυτή την έρευνα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της έρευνας θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών θα διαφυλαχθεί με την επιφύλαξη τυχόν νομικών απαιτήσεων- όλα τα δεδομένα θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και θα είναι προσβάσιμα μόνο από τους ερευνητές που θα κατονομάζονται.

Απαντώντας σε αυτό το ερωτηματολόγιο, επιβεβαιώνετε τα εξής:
- Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τον σκοπό της έρευνας.
- Κατανοείτε ότι η συμμετοχή σας είναι εθελοντική. Μπορείτε να αποσυρθείτε από τη μελέτη ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της έρευνας και δεν χρειάζεται να αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θέλετε πλέον να συμμετέχετε.
- Συμφωνείτε ότι οι απαντήσεις που θα δώσετε θα αποθηκευτούν σε ψηφιακή μορφή. Μόνο οι εμπλεκόμενοι ερευνητές θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές δεν θα διανεμηθούν σε κανένα άλλο πρόσωπο ή φορέα.

Συμπληρώνοντας την παρούσα έρευνα, συναινείτε να συμμετάσχετε σε αυτή τη μελέτη εθελοντικά. Δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την περιγραφή της έρευνας και ότι συμφωνείτε με τους όρους όπως περιγράφονται.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους:
- Χρίστος Μεττούρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (cmetto01@cs.ucy.ac.cy)
- Θωμάς Φωτιάδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (fotiadis.f.thomas@ucy.ac.cy)

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου είναι 20 Μαΐου 2022.
Συμφωνώ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy