Tujuan Perniagaan dan Bentuk Pemilikan Perniagaan, Trend Semasa Dalam Perniagaan - untuk pelajar T4 (Part 2). Soalan SPM sebenar.
Stay Safe at Home. Syoknya belajar! Jom Jawab Kuiz. Cg Norma binti Awang~GC Perniagaan
Email address *
1. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? *
1 point
2. Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
5. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. • Mudah ditubuhkan dan mudah diurus. • Dikenakan cukai individu. • Keputusan dibuat sepenuhnya oleh pemilik. Apakah contoh pemilikan perniagaan tersebut ? *
1 point
6. Perbezaan manakah yang betul tentang Syarikat Sendirian Berhad (SSB) dan Syarikat Awam Berhad (SAB)? *
1 point
7. Pilih pernyataan yang benar berkaitan francais. *
1 point
8. Apakah tanggungjawab francaisi dalam perniagaan francais? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
11. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri – ciri koperasi? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
13. Aktiviti manakah yang terlibat dalam sektor primer? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
*
1 point
Captionless Image
16. Apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan? *
1 point
17. Antara yang berikut, yang manakah punca berlakunya inflasi? *
1 point
*
1 point
Captionless Image
19. Apakah kelebihan bentuk pemilikan Synergy Power Berhad berbanding Kuasa Teguh Sendirian Berhad? *
1 point
20. Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah pengangguran bermusim? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy