FORMULARZ ZGŁOSZENIA (APPLICATION FORM)
W celu zgłoszenia uczestnictwa w MASTERCLASS należy wypełnić poniższy formularz oraz niezwłocznie dokonać opłaty (150 zł/lekcja) na konto:
Fundacja Arte dei Suonatori
nr konta: 50 1440 1387 0000 0000 1250 2157
tytułem: Wpłata na cele statutowe, Imię i Nazwisko, MASTERCLASS

Zgłoszenie bez potwierdzenia w postaci opłaty wpisowej nie będą przyjmowane.

Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane mailem na podany w poniższym zgłoszeniu adres mailowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to register your participation in masterclass, please complete the form below and immediately pay the fee (40 EUR) to account:
Fundacja Arte dei Suonatori
account: IBAN PL50144013870000000012502157
BIC bank code: BPKOPLPW
Bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
title: Wpłata na cele statutowe, First and Last Name, MASTERCLASS

Applications without confirmation in the form of an entry fee will not be accepted.

Confirmation of the application will be sent by e-mail to the e-mail address provided in the following notification.

Festiwal PRESTO - Masterclass z dr Janem Romanowskim dla skrzypków i altowiolistów (Festival PRESTO - Masterclass with dr. Jan Romanowski for violinists and violists)
18 - 20 maja 2018, Zduńska Wola (18 - 20 May 2018, Zduńska Wola)
Chcę zrealizować: (I choose:)
Imię i nazwisko uczestnika (Name and last name) *
Your answer
Data urodzenia uczestnika (Date of birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania uczestnika (Address of residence) *
Your answer
e-mali kontaktowy (e-mail address) *
Your answer
Numer telefonu uczestnika/kontaktowy (Phone number) *
Your answer
Imiona rodziców/prawnych opiekunów (Names of parents) *
Your answer
Numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów (Phone number of parents) *
Your answer
Nazwa szkoły muzycznej (Name of music school) *
Your answer
Adres szkoły muzycznej (Address of music school) *
Your answer
Adres e-mail szkoły muzycznej (Address email of music school) *
Your answer
Specjalność (Specialty) *
Typ szkoły (School type)
Klasa (Class) *
Imię i nazwisko nauczyciela (Teacher's name and surname) *
Your answer
Numer telefonu nauczyciela (Teacher's phone number) *
Your answer
Adres email nauczyciela (Teacher's email address) *
Your answer
Skąd dowiedziałeś się o festiwalu? (Where did you find out about the festival?) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service