22 - Ang “Ibang” Babae
Ang numero sa panaklong ay nagpapahiwatig kung gaano karaming mga kahon ang dapat mong i-check upang maging tama sa numerong iyan ng pagsusulit.
Email address *
Kompletong Pangalan (Apelyido, Pangalan) *
Contact Number (at WhatsApp No. kung merun) *
1. Ano ang ibig sabihin ng salitang,“Babilonia” ? (1) *
1 point
Required
2. Sino ang sinisimbolohan ng inang Babilonia sapropesiya sa Biblia? (1) *
1 point
Required
3. Sino ang mga anak ng inang Babilonia? (1) *
1 point
Required
4. Ano ang sinisimbolohan ng inang Babilonia na nakaupo sa halimaw na matingkad na pula? (1) *
1 point
Required
5. Ano ang mga maling doktrina ng Babilonia na espirituwal na magpapalito sa mga tao? (4) *
1 point
Required
6. Ang ibig sabihin ng “bumagsak ang Babilonia”ay (1) *
1 point
Required
7. Ilagay ang titik o letra na nasa unahan ngbawat simbolo sa unang hanay bago ang literal nakahulugan nito sa ikalawang hanay. (tignan anghalimbawa sa ibaba). *
10 points
Babae.
Tubig.
Halimaw.
Mga Hari sa silangan.
Bulaang propeta.
Alak ng Babilonia.
Sampung Hari.
Dragon.
Angel.
Babilonia.
Si Jesus at ang Kanyang Ama.
Huwad na mga doktrina na nagpapalito sa mga tao.
Mga gawain ni Satanas sa pamamagitan ng paganismo.
Iglesya.
Mensahero o mensahe.
Pampulitikang kapangyarihan o kaharian.
Mga tao o populasyon.
Apostasyang Protestantismo na nakasentro sa America.
Kalituhan.
Mga bansa sa sanlibutan.
8. Ano ang sinisimbolo ng pagkatuyo ng mga tubigsa ilog Eufrates? (1) *
1 point
Required
9. Ang Babilonia ay isang apelyido na kasama ang dugtong ng BUOD halos lahat ng relihiyon at iglesya. (1) *
1 point
Required
10. Sino ba talaga ang tumatawag na lumabas ang bayan mula sa Babilonia? (1) *
1 point
Required
11. Hindi ba mas mabuting subukang baguhin ang bumagsak na iglesya kaysa ang lumabas mula rito? (1) *
1 point
Required
12. Ano ang ibig sabihin ng nalasing sa alak ng Babilonia? (1) *
1 point
Required
13. Ano ang mga tatlong kapangyarihan na magkakaisa upang makipaglaban laban kay Jesus at sa Kanyang Bayan sa huling kapanahunan? (3) *
1 point
Required
14. Kapag tinawag ni Jesus ang kanyang bayan na lumabas mula Babilonia, sila kaya ay lalabas? (1) *
1 point
Required
15. Maraming tao ang nasa Babilonia ngunit hindi nila nalalaman. (1) *
1 point
Required
16. Kung nasa Babilonia ka, handa ka bang sundin ang panawagan ni Jesus na lumabas sa kanya? *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy