Voleu proposar-nos alguna obra?

Si us interessa algun document que no tenim a la biblioteca, podeu omplir aquest formulari.
La biblioteca valorarà la vostra proposta i us contestarà el més aviat possible.

  Sol·licitant

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades del document

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

  1. Les dades que continguin els impresos de sol·licitud de carnet d'usuari o de presentació de suggeriments/reclamacions, s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer s’usa per: · Gestionar la base de dades dels usuaris de la Biblioteca de la Cultura Artesana per obtenir el carnet d'usuari; per gestionar l'ús dels recursos i serveis de préstec de la biblioteca (fons propis o d'altres biblioteques); imposar sancions por incompliment del servei de préstec. · Finalitats estadístiques. · Estudiar les valoracions, suggeriments i queixes que presentin els usuaris sobre els serveis de la biblioteca. 2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999 és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Centre Cultural de la Misericòrdia, Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma.