Γίνε κι εσύ εθελοντής
Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Αγίου Νικολάου
Email address *
Ονοματεπώνυμο *
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκεις *
Είσαι ήδη ενεργό μέλος σε εθελοντική ομάδα στο Δήμο μας ; *
Αν ναι σε ποια;
Γιατί θέλεις να γίνεις εθελοντής; *
Τι εκπαίδευση έχεις λάβει; *
Έχεις κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες;
Ποια είναι η εργασιακή σου κατάσταση; *
Περιέγραψε την εργασία σου *
Ποια από τα παρακάτω άπτονται των ενδιαφερόντων σου *
Required
Τράπεζα Χρόνου (πόσες ώρες μπορείς περίπου να διαθέσεις εβδομαδιαίως;) *
Τράπεζα Χρόνου (σε ποιες ημέρες μπορείς να μοιράσεις τον παραπάνω χρόνο; *
Required
Τράπεζα Χρόνου (διάρκεια της ημέρας) *
Required
Γνώση Υπολογιστών *
Έχεις άδεια οδήγησης αυτοκινήτου; *
Γνώση Ξένων Γλωσσών (άνετη κατανόηση & επικοινωνία) *
Required
Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του Δήμου Αγίου Νικολάου.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy