Виноградар винар
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном
профилу виноградар - винар

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1. Филоксера је: ( Означити 1 тачан одговор) *
1 point
2. Проређивање гроздова и бобица се обавља код: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
3. Када се на лозном калему нађу три ластара, тада се при припреми калемова за садњу: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
4. Оптимална спољашња температура ваздуха за бербу винског грожђа је: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
5. У нашим условима, оптимална количина годишњих падавина (mm) и проценат влаге у ваздуху за винову лозу је: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
6. Рефрактометром je утврђен садржај шећера у испитиваном узорку износи 21%. Сорта винове лозе је за производњу : ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
7. Најпогодније цеднице за цеђење кљука висококвалитетних сорти грожђа су: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
8. Услов за обогаћивање сласти шире: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
9. Сумпорисање празних дрвених судова се не врши: ( означити 1 тачан одговор) *
2 points
10. Издвојити фактор који не утиче на ток алкохолне ферментације: ( означити 1 тачан одговор) *
2 points
11. Издвојите сорте за врхунска црна вина. (означити 2 тачна одговора) *
2 points
Required
12. На брзину таложења после бистрења не утиче: (означити 2 тачна одговора) *
2 points
Required
13. Издвојити факторе који не утичу на мацерацију кљука при производњи црвених вина: (означити 2 тачна одговора) *
2 points
Required
14. Издвојити нетачне тврдње: (означити 2 тачна одговора) *
2 points
Required
15. Издвојити делове уздужног пресека бобице: (означити 3 тачна одговора) *
3 points
Required
16. Издвојити вегетативне органе винове лозе: (означити 3 тачна одговора) *
3 points
Required
17. Сорте грожђа које не припадају групи домаћих, новостворених, веома раних сорти су: (означити 3 тачна одговора) *
3 points
Required
18. Завршетак бурне ферментације не одликује: (означити 2 тачна одговора) *
3 points
Required
19. Младо вино карактерише: (означити 3 тачна одговора) *
3 points
Required
20. На сликама су приказани начини калемљења означени бројевима 1,2,3. Повезати одговарајући начин калемљења представљеном на слици. *
6 points
Captionless Image
1
2
3
спајање на језичак
калемљење у процеп
калемљење очењем
21. На слици су бројевима означена окца на стаблу винове лозе. Повезати бројеве са слике и називе одговарајућег окца. ( Нека од окаца су приказана два пута). *
6 points
Captionless Image
1
2
3
4
прво зимско окце
црно окце
слепо (спавајуће) окце
22. Издвојити сорту код које се примењује мешовита резидба ( кратки лукови); означити 1 тачан одговор *
1 point
23. Издвојити сорту код које се примењује кратка резидба ( кратки кондир); означити 1 тачан одговор *
1 point
24. Издвојити сорте винове лозе које припадају групи намењеној за сушење: (означити 1 тачан одговор) *
1 point
25.Издвојити сорте винове лозе које припадају групи намењеној за производњу високо квалитетних белих вина: (означити 1 тачан одговор) *
1 point
26. У редовима су дате групе пестицида према начину сузбијања штетних организама, а у колонама начин деловања датих група пестицида. Повезати начине деловања пестицида и одговарајуће групе пестицида. *
3 points
селeктивни пестициди
системични пестициди
контактни пестициди
третиране биљке или животиње га усвоје (апсорбују)
ефикасни против ограничене групе штетних организама
сузбијају штетне организме у додиру са површином биљке илиживотиње
27. У редовима су наведени органи винове лозе, а у колонама њихове карактеристичне ампелографске особине.Повезати особине са одговарајућим органима винове лозе. *
6 points
збијен
хермафродитан
петоделан
цилиндричан
женски
назубљен
лист
грозд
цвет
28. У редовима су наведене промене садржаја шећера , а у колонама фазе зрелости грожђа. Повезати фазе зрелости одговарајућим променама садржаја шећера у грожђу.
3 points
Шарак
Пуна зрелост
Презрелост
нагло се повећава садржај шећера
успорава се стварање шећера
шећер се концентрише
Clear selection
29. У редовима су наведене сорте грожђа, врсте вина, а у колонама врсте вина. Повезати сорте грожђа са врстом вина којој та сорта припада. Једна сорта грожђа може одговарати различитим врстама вина. *
3 points
сорте за квалитетна вина
сорте за стона вина
сорте за црна вина
Прокупац
Мерло
Франковка
30. Неферментисани производ добијен делимичном дехидратацијом шире загревањем у условима вакуума или замрзавањем и уклањањем дела воде без непосредног загревања представља: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
31. Одредити редослед операција при производњи црних вина повезујући називе операција и бројеве од 1 до 4: *
4 points
1
2
3
4
ферментација
претакање
муљање
пресовање
32. Родни ластар орезан на 2-5 окаца назива се: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
33. Сортиментски или матични виноград је површина лозног расадника која служи за производњу: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
34. Дати су појмови везани за генеративно и вегетативно размножавање винове лозе. Повезати дате појмове. *
4 points
резница
ластар
калемљење
потапање
семе
орган за вегетативно размножавање
орган за генеративно размножавање
врсте вегетативног размножавања
35. Израчунати број садних места за подизање винограда површине 2 ha и 70 aри. Растојање између редова је 3 m, а у реду 90 cm. ( означити 1 тачан одговор) *
4 points
36. У Редовима су дате групе сорти грожђа, а у колонама сорте грожђа. Повезати сорте са одговарајућом групом сорти. *
3 points
Вранац
Аликант буше
Мерлот
Зачинак
Ризлинг рајнски
Траминац црвени
Сорте бојадисери
Сорте за црна вина
Сорте за бела вина
37. Сорте које су намењене за производњу сувог грожђа су: *
2 points
Required
38. За фино равнање земљишта при садњи винограда користe се: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
39. Хербициди се у засадима винове лозе могу користити: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
40. Издвојити сорте винове лозе које припадају групи намењеној за производњу мускатних вина: (означити 1 тачан одговор) *
1 point
41. Механизована берба грожђа примењује се код : ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
42. Жиле винове лозе које се развијају се из најнижег дела резнице називају се: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
43. Жиле винове лозе које се развијају се на првом коленцу резнице називају се: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
44. Жиле винове лозе које се развијају на средњем коленцу резнице називају се: ( означити 1 тачан одговор) *
1 point
45. Издвојити генеративне органе винове лозе: ( означити три тачна одовра) *
3 points
Required
46. У циљу заштите винове лозе од мраза у винограду се изводи радна операција под називом: ( обележити 1 тачан одговор) *
1 point
47. Касне сорте грожђа сазревају: ( обележити 1 тачан одговор) *
1 point
48. Средње касне сорте грожђа сазревају: ( обележити 1 тачан одговор) *
1 point
49. Веома ране сорте грожђа сазревају: ( обележити 1 тачан одговор) *
1 point
Clear selection
Submit
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse