Dotazník pro studenty a studentky středních škol zaměřený na hodnocení kvality života ve městě Tachově
Město Tachov ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni v současné době připravuje novou Strategii rozvoje města do roku 2030. Rádi bychom do diskuse o budoucnosti města zapojili také mladé lidi, studenty středních škol. Zajímá nás Vaše hodnocení života ve městě, co se Vám ve městě líbí nebo nelíbí, co navrhujete změnit/ zlepšit. Prosíme Vás proto o spolupráci a o vyplnění dotazníku. Dotazníkové šetření je anonymní. Předem děkujeme.
1. Žijete v Tachově trvale?
2. V případě, že dojíždíte, tak na jakou vzdálenost (odhadem) v kilometrech?
3. Bydlíte v Tachově od narození?
4. Co se Vám vybaví, když se řekne „Tachov“. S čím si město nejvíce spojujete? Je možné více odpovědí.
Your answer
5. Jaký je Váš vztah k městu?
Rozhodně ano
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Bydlím/ pobývám zde rád/a
Město dobře znám
Město a jeho okolí se mi líbí
Problémy města a jeho rozvoj se mě osobně dotýkají (zajímám se o budoucnost)
Aktivně pracuji v nějaké zájmové, společenské nebo politické organizaci
6. Jak byste zhodnotil/a životní a pracovní podmínky v Tachově? Srovnejte město s jinými městy, která znáte.
Lepší než jinde
Asi jako jinde
Horší než jinde
Nevím, nedokážu posoudit
Možnost kvalitního bydlení
Možnost trávení volného času
Možnost získat kvalitní vzdělání a kvalifikaci
Možnost najít si dobré zaměstnání
Možnost uplatnit získané vzdělání a kvalifikaci (až vystudujete)
Možnost najít si kamarády a známé
7. Co se Vám v Tachově líbí? V čem vidíte jeho silné stránky? Vyjádřete vlastními slovy.
Your answer
8. Co se Vám v Tachově nelíbí? Co jsou jeho slabé stránky? Co by se mělo změnit? Vyjádřete vlastními slovy.
Your answer
9. Co myslíte, řešení jakých problémů by mělo město Tachov věnovat větší pozornost? Jaké jsou Vaše priority? Je možné zaškrtnout více možností.
10. Do čeho konkrétně by mělo město investovat? Jaké jsou Vaše návrhy nebo doporučení?
Your answer
11. Co by se podle Vás mělo udělat pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Your answer
12. Myslíte si, že se město Tachov zajímá o problémy mladých lidí ve městě a o jejich budoucnost?
13. Chtěl/a byste po skončení střední školy pokračovat ve studiu na vysoké škole?
Ti co odpověděli ne nebo nevím, tak přejdou na otázku 17
14. Pokud ano, o jakém oboru nebo oborech uvažujete?
Your answer
15. V jakém městě byste chtěl/a v ideálním případě studovat?
16. Chtěl/a byste se po vysokoškolském studiu do Tachova nebo do jeho okolí vrátit?
17. Pokud byste se mohl/a svobodně rozhodnout, chtěl/a byste v Tachově žít i v budoucnosti?
18. Kvůli čemu (konkrétně), proč byste chtěl/a hlavně zůstat? Jaké jsou to důvody?
Your answer
19. Kvůli čemu (konkrétně), proč byste se chtěl/a přestěhovat jinam? Jaké jsou to důvody?
Your answer
20. Máte nějaké ideální místo (obec, město, region, stát), ve kterém byste chtěl/a žít? Jaké?
Your answer
21. Pohlaví
22. Kolik je Vám let?
Your answer
23. Název střední školy, kterou navštěvujete
Your answer
Poznámky, doplnění odpovědí na některé z otázek a podobně
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy