PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN - Cử nhân quốc tế Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM)/APPLICATION FOR ADMISSION - Bachelor of Architectural Technology and Construction Management
Trường Đại học Kiến Trúc TPHCM xin mến chào bạn.

Khi vào đây bạn đang chuẩn bị để đăng ký xét tuyển vào chương trình quốc tế Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng. Chương trình được trường Đại học Kiến trúc liên kết đào tạo với trường University College of Northern Denmark (UCN) nơi có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

Trong quá trình điền hồ sơ bạn có thể gọi 0933 555 244 hoặc email: vietnam@ucn.dk khi cần hỗ trợ.

Vui lòng bấm vào nút "Next" để bắt đầu điền hồ sơ.


Welcome to University of Architecture HCMC.

When you come here, you are preparing to apply for admission to the International Bachelor of Architectural Technology and Construction Management (ATCM). This is the joint program of University of Architecture HCMC and University College of Northern Denmark (UCN), both have extensive experience in professional training in architecture and construction.

You can call 0933 555 244 or email: vietnam@ucn.dk when you need any assistance.

Please click on the "Next" button to start filling out the application.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institute of tomorrow´s knowledge. Report Abuse - Terms of Service