МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПОУМ
Пред Вама је анкета која је анонимна и део је Плана Одрживе Урбане Мобилности - ПОУМ који се ради за Београд. Направљена је у сврху истраживања ставова о мобилности становника Београда и повећања одрживости транспортног система града. Састоји се од питања на основу којих ће се прикупити ставови грађана о предложеним МЕРАМА за остваривање циљева ПОУМ чиме ће се допринети трансформацији постојећег, традиционалног, у одрживи транспортни систем Београда
1. За спровођење плана предвиђене су следеће ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ. Молимо вас да оцените њихову важност или дате предлог:
1.1. Предложите 2 (две) улице на подручју општине на којој живите које треба претворити у пешачке или у улице са умиреним саобраћајем:
Your answer
1.2. Изаберите 2 (две) од понуђених активности за које би градска управа иницирала измену законске регулативе за унапређење бицикистичког саобраћаја:
1.3. Оцените значај увођења "жутих" трака и давање приоритета у раскрсницама за возила јавног превоза
без значаја
веома значајно
1.4. За развој електро-мобилности (превозна средства која користе електричну енергију као погон: аутомобили, бицикли, скутери, итд.) предложите 2 (две) локације за електро-пуњаче на подручју општине на којој живите:
Your answer
1.5. Оцените значај развоја апликације за Car pooling (дељење вожње тј. заједничка вожња у истом аутомобилу ("добар комшија", BlaBlaCar и сл.) без новчане надокнаде или уз "награду" коју власник возила предлаже а без стварања профита)
без значаја
веома значајно
1.6. Изаберите 2 (два) стајалишта БГ воза од предложених који би били приоритет за уређење у систему Bike&ride паркиралишта (паркирај бицикл и вози се превозом):
1.7. Изаберите 2 (два) стајалишта БГ воза од предложених који би били приоритет за уређење у систему Park&ride паркиралишта (паркирај аутомобил и вози се превозом):
1.8. Изаберите 2 (две) од понуђених активности које би допринеле уређењу саобраћајних површина у комплексу Клиничког центра Србије у складу са захтевима посетилаца тј. пацијената:
1.9. Изаберите 2 (два) парка (шуме, заштићена подручја, зелене површине) од предложених који би били приоритет за уређење пешачких и бициклистичких (комбинованих – ролери, тротинети) стаза:
2. Планом је предвиђен завршетак значајних пројеката за ИЗГРАДЊУ И УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ како би се унапредио саобраћај у Београду. Молимо вас да оцените значај следећих пројеката:
2.1. Завршетак Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) око централне зоне Београда на потезу: Мост на Ади - Аутокоманда - Грчића Миленка - Северни булевар - Панчевачки мост) за унапређење уличне мреже града:
без значаја
веома значајно
2.2. Завршетак Спољне магистралне тангенте (СМТ) – веза коридора X преко чвора "Ласта" на ауто-путу са Панчевачким путем, укључујући нови мост преко Дунава на подручју Ада Хује као и комплетирање јужног дела СМТ-а на делу од чвора "Ласта" до Улице Патријарха Павла (Раковичког пута):
без значаја
веома значајно
2.3. Изградња новог моста на месту Старог савског моста и тунела између савске и дунавске падине:
без значаја
веома значајно
2.4. Изградња метроа у Београду:
без значаја
веома значајно
2.5. Изградња јавних гаража за унапређење саобраћаја у Београду:
без значаја
веома значајно
2.6. Изградња продужетка улице Господара Вучића - Арадска - Чингријина - Д. Туцовића:
без значаја
веома значајно
2.7. Изградња пешачког мост од Аде Циганлија до новобеоградских блокова:
без значаја
веома значајно
2.8. Реконструкције Панчевачког моста и Зрењанинског пута до петље "Збег" како би се побољшала саобраћајна веза насеља на левој обали Дунава са градом:
без значаја
веома значајно
2.9. Измена режима саобраћаја у зони Аутокоманде тако што би Табановачка улица била двосмерна (сада је једносмерна у смеру ка кружном току) а улица Трише Кацлеровића једносмерна ка Војводе Степе (сада је једносмерна од Војводе Степе) како би се смањиле гужве у кружном току:
без значаја
веома значајно
Овде можете написати Ваше сугестије и примедбе:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy