Ankieta konsultacyjna na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów Opolski na lata 2023-2030

Szanowni Mieszkańcy, W związku z rozpoczęciem procesu rewitalizacji naszej gminy, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w ankiecie, której celem jest zebranie opinii i sugestii mieszkańców na temat planowanych działań. Rewitalizacja ma na celu nie tylko poprawę stanu infrastruktury i przestrzeni publicznych, ale również ożywienie społeczności lokalnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego.

Wasze zdanie jest dla nas niezwykle cenne, ponieważ to Wy jesteście codziennymi użytkownikami przestrzeni, które planujemy odnowić. Opinie mieszkańców są kluczowym elementem, który pozwoli nam dostosować plany rewitalizacyjne tak, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby społeczności.

Ankieta jest anonimowa i należy ją wypełnić w terminie od 15 kwietnia do 19 maja 2024 roku.

Bardzo zależy nam na Państwa opiniach, ponieważ dzięki nim Gminny Program Rewitalizacji będzie w pełni odpowiadał lokalnym potrzebom.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Sign in to Google to save your progress. Learn more

1.   W jakim stopniu według Pana(-ni) Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?

*

2.   Dlaczego w taki sposób ocenia Pan(i) wpływ dokumentu na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji?

*

3.   Co zmienił(a)by Pan(i) w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji, aby zwiększyć jego skuteczność i wpływ na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizacji?

*

4.   Czy według Pana(-ni) cele rewitalizacji, które określono w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy są odpowiednie względem zdiagnozowanych potrzeb i problemów?

*

5.   Dlaczego w taki sposób ocenia Pan(i) przyjęte cele rewitalizacji?

*

6.   Czy według Pana(-ni) zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji jest wystarczający do osiągnięcia przyjętych celów i poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji?

*

7.   Dlaczego w taki sposób ocenia Pan(i) przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

*
8. W jakim stopniu według Pana(-ni) poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji przyczynią się do poprawy sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?

*
Bardzo dużym
Dużym
Przeciętnym
Małym
Bardzo małym
Stworzenie mieszkańcom warunków do spędzania czasu wolnego poprzez utworzenie ścieżki zdrowia FIT PARK wraz ze ścieżką dydaktyczną
Stworzenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez renowację placu rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw
Stworzenie mieszkańcom warunków do uprawiania sportu i aktywności fizycznej poprzez remont i modernizację części pomieszczeń w budynku socjalno-sportowym przy stadionie w Tarnowie Opolskim
Modernizacja budynku starej kotłowni na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Sportowo-Rekreacyjnych oraz skateparku
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę stanu dróg dojazdowych na obszarze rewitalizacji
Możliwości naszej społeczności – piknik integracyjny
Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez modernizację Filii GOK w Miedzianej
Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim
Renowacja placu zabaw oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle
Renowacja boiska i podwórka Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle
Modernizacja kościoła pw. bł. Bronisławy w Miedzianej wraz z renowacją zagospodarowania terenu wokół kościoła
Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na terenie Nakła
Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji oraz aktywnego spędzania czasu poprzez doposażenie obiektu sportowego (Polanki) na terenie Nakła
Metryka
Płeć *
Wiek (proszę wpisać) *

Wykształcenie

*

Związek z obszarem rewitalizacji

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy