משוב לסיכום שנתי של תוכנית הקשר הרב דורי

לאחר עבודה משותפת של כל קהילת הקשר הרב דורי בבית הספר, נשמח אם תמלאו משוב קצר זה לסיכום הפעילות במהלך השנה.
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה
  זוהי שאלת חובה שיש לענות עליה