משוב לסיכום שנתי של תוכנית הקשר הרב דורי
לאחר עבודה  משותפת של כל קהילת הקשר הרב דורי בבית הספר, נשמח אם תמלאו משוב קצר זה לסיכום הפעילות במהלך השנה.
כדי לשמור את הטיוטה אפשר להיכנס לחשבון Google. מידע נוסף
בחר *
האם הפרויקט תרם לך? *
בכלל לא
במידה רבה מאוד
מה תרם לך הפרויקט? *
 האם תשמור על קשר עם בית הספר?
שאלה זו מיועדת למבוגר בלבד!
ניקוי הבחירה
מה מידת שביעות הרצון שלך מבן הזוג עימו עבדת? *
בכלל לא
במידה רבה מאוד
פרט את הסיבות למידת שביעות הרצון שלך מבן הזוג לעבודה. *
שאלה למבוגר - באיזו מידה למדת להשתמש בכלים טכנולוגיים? *
בכל לא
במידה רבה מאוד
שאלה לתלמיד - באיזו מידה למדת והרחבת את ידיעותך מהמפגשים ? *
בכל לא
במידה רבה מאוד
האם נהנת מהתכנית? *
בכלל לא
במידה רבה מאוד
שליחה
ניקוי הטופס
אין לשלוח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google. דיווח על שימוש לרעה - תנאים והגבלות - למדיניות הפרטיות